Ultimview (Bovenschools) onderwijs in control

Bovenschools helder inzicht. Hiervoor is Ultimview het ultieme instrument!

(1 euro per leerling per jaar)

Parnassys-ultimview.png

Ultimview biedt je op een zeer toegankelijke manier de belangrijkste informatie binnen jouw organisatie. Met Ultimview krijg je grip op leerlingstromen en leeropbrengsten. Bovendien krijg je afhankelijk van afgenomen modules zicht op kwaliteitszorg, de financiële- en personele situatie van je organisatie.

 

Ultimview maakt het mogelijk dit op organisatieniveau zichtbaar te maken en tevens uit te splitsen over de verschillende scholen binnen je organisatie. Op deze wijze krijg je overzicht uw rol als bestuurder of schoolleiding goed uit te kunnen voeren. Natuurlijk is er meer nodig alleen een overzicht van getallen, maar tegelijkertijd kunnen we constateren dat goede en betrouwbare informatie essentieel is.

De gegevens worden gepresenteerd in overzichtelijke dashboards voor de te onderscheiden gebieden op leerlingen. Opbrengsten, kwaliteitszorg, financiën en personeel.

 

Bij deze drie taken is Ultimview een goed hulpmiddel


Kaderstellend

Met Ultimview is het mogelijk om een uitgebreide analyse te maken van de leerling stromen, de financiële-, materiële en personele positie. Deze analyse wordt verbonden aan de brede context van de ontwikkelingen in het onderwijs, inhoudelijk, maar ook gemeentelijk en landelijk. Op grond van verbindingen kunnen er kaders worden meegegeven aan de schoolleiding.

Toezicht

Met Ultimview heb je het gereedschap in handen om direct inzicht te hebben in cruciale informatie rondom opbrengsten, financiën, materieel en personeel.Je kunt op elk moment een analyse maken van de situatie waardoor je in staat bent om direct in te grijpen wanneer nodig.

Verantwoording

Je hebt de verplichting om aan de belanghebbenden verantwoording af te leggen door jaarverslagen, jaarrekeningen e.d. Met Ultimview beschik je over uitgebreide rapportages zoals exploitatieoverzichten.

Enthousiast over Ultimview?