Ultimview (Bovenschools) onderwijs in control

Bovenschools helder inzicht. Hiervoor is Ultimview het ultieme instrument!

(1 euro per leerling per jaar)

Parnassys-ultimview.png

Ultimview biedt u op een zeer toegankelijke manier de belangrijkste informatie binnen uw organisatie. Met Ultimview krijgt u grip op leerlingstromen en leeropbrengsten. Tevens krijgt u, afhankelijk van afgenomen modules zicht op kwaliteitszorg, de financiële- en personele situatie van uw organisatie. En dit alles via een enkele login!

 

Ultimview maakt het mogelijk dit op organisatieniveau zichtbaar te maken en tevens uit te splitsen over de verschillende scholen binnen uw organisatie. Op deze wijze krijgt u overzicht uw rol als bestuurder of schoolleiding goed uit te kunnen voeren. Natuurlijk is er meer nodig alleen een overzicht van getallen, maar tegelijkertijd kunnen we constateren dat goede en betrouwbare informatie essentieel is.

De gegevens worden gepresenteerd in overzichtelijke dashboards voor de te onderscheiden gebieden op leerlingen. Opbrengsten, kwaliteitszorg, financiën en personeel.

 

Bij deze drie taken is Ultimview een goed hulpmiddel


Kaderstellend

Met Ultimview is het mogelijk om een uitgebreide analyse te maken van de leerling stromen, de financiële-, materiële en personele positie. Deze analyse wordt verbonden aan de brede context van de ontwikkelingen in het onderwijs, inhoudelijk, maar ook gemeentelijk en landelijk. Op grond van verbindingen kunnen er kaders worden meegegeven aan de schoolleiding.

Toezicht

Met Ultimview heeft u het gereedschap in handen om direct inzicht te hebben in cruciale informatie rondom opbrengsten, financiën, materieel en personeel. U kunt op elk moment een analyse maken van de situatie en u bent daardoor in staat om direct in te grijpen wanneer nodig.

Verantwoording

U heeft de verplichting om aan de belanghebbenden verantwoording af te leggen door jaarverslagen, jaarrekeningen e.d. met Ultimview heeft u beschikking over uitgebreide rapportages zoals exploitatieoverzichten.

Enthousiast over Ultimview?