VERSIE 3.28 – 8 mei 2018

 

Aangepast: groeitelling

Het aantal leerlingen voor de groeitelling werd niet helemaal goed bepaald als een school in het huidige schooljaar geen leerlingen meer heeft. Dit is opgelost, waardoor de groeitelling weer goed berekend wordt.

Aangepast: dataverwerkingsstromen

In het kader van de AVG zijn we al onze dataverwerkingsstromen langsgelopen. De brongegevens die wij niet nodig hebben voor ons systeem, hebben we zoveel mogelijk verwijderd. Deze informatie krijgen we dus ook niet meer binnen. Daarnaast hebben we een aantal extra kolommen in tabellen verwijderd. De data is nog wel beschikbaar in de bronsystemen, dus mocht je cruciale informatie missen, neem dan vooral contact met ons op.


VERSIE 3.27 – 26 april 2018

Toegevoegd: waarschuwing dubbele inschrijvingen

Als er dubbele inschrijvingen zijn in ParnasSys, dan leidt dit tot fouten in de cijfers in Ultimview. Daarom wordt er nu een waarschuwing gegeven in deze gevallen.

Aangepast: i-tjes op het eindtoets-dashbaord

We hebben een aantal i-tjes toegevoegd op het eindtoets-dashboard zodat duidelijker is wat er precies weergegeven wordt.

Opgelost: geslacht onbekend wordt weergegeven als vrouw

Op het leerlingaantallen-dashboard werd het geslacht onbekend vertaald naar vrouw. Dit is opgelost.

Opgelost: Aanklikken inspectietoetsen (bij Kwaliteit van opbrengsten) levert geen resultaat op.

In sommige gevallen werden er geen resultaten weergegeven als het vinkje voor "Alleen inspectietoetsen" aangezet wordt. Dit is opgelost.

Toegevoegd: waardes voor prompt bmhk_peildatum


VERSIE 3.26 – 12 april 2018

Aangepast: rapportage en dashboard balans

Op het dashboard balans en in de rapportage balans miste het vergelijkingsjaar. Dit hebben we opnieuw toegevoegd.

Aangepast: datamodelwijzigingen ParnasSys vanwege AVG

In ParnasSys zijn een aantal wijzigingen geweest oa vanwege de AVG, daarnaast hebben wij de AVG aangehaald om te herevalueren welke gegevens we wel en niet nodig hebben vanuit ParnasSys.