1 Oktobertelling

Met de 1 oktobertelling stelt DUO vast welke gegevens zijn uitgewisseld met BRON. Op basis daarvan wordt de bekostiging voor jouw school bepaalt. Een belangrijke reden om jouw administratie op orde te hebben! Maar hoe weet je zeker dat jouw school geen geld misloopt?

 

Klaar voor de 1 oktobertelling.

Tijdens deze training krijg je kennis en tools aangereikt om vol vertrouwen de 1 oktobertelling in te gaan.

Doelstelling

Na het succesvol afronden van de training kun je:

 • Benoemen wat de deadline van de 1 oktobertelling is.
 • Beschrijven hoe de 1 oktobertelling in de BRON-cyclus valt.
 • Diverse controlemiddelen (GTB-overzicht, Registratieoverzicht, Tabblad Leerlingaantallen) toepassen, de resultaten analyseren en benodigde acties ondernemen.

Doelgroep

(Administratief) medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de administratie en de BRON-uitwisseling via ParnasSys.

Niveau

Deze training is geschikt voor gebruikers van ParnasSys met ruime ervaring in het volledige proces van BRON-uitwisseling (1 á 2 jaar) en gebruikers die de training BRON-uitwisseling hebben gevolgd.

Programma

 • Achtergrondinformatie: Wat houdt de 1 oktobertelling in en waar moet je rekening mee houden?
 • BRON-cyclus: Hoe verhouden de stappen van BRON-uitwisseling zich tot de 1 oktobertelling?
 • Registratieoverzicht: Waarvoor is deze tool bedoelt en hoe doe je hier je voordeel mee?
 • Leerlingaantallen: Waarvoor is deze tool bedoelt en hoe doe je hier je voordeel mee?

Deze training bieden we in twee vormen aan, namelijk als open training bij ons op kantoor voor individuele deelnemers en als training voor een school of stichting op een door jouw gewenste locatie.


Open trainingen

Data, tijden en locatie

De volgende trainingen zijn gepland:

 • 28 september 2017, van 13.00 - 16.00 uur
 • 17 oktober 2017, van 13.00 - 16.00 uur
 • 07 november 2017, van 09.00 - 12.00 uur
 • 16 november 2017, van 09.00 - 12.00 uur

De trainingen vinden plaats bij Topicus in Deventer.

Het minimumaantal deelnemers is vijf. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende scholen en besturen.

Studiebelasting

 • 15 minuten voorbereiding: We stellen je via de mail enkele vragen om jouw voorkennis te inventariseren.
 • 3.5 uur training

Kosten

De kosten bedragen €99,- per deelnemer. Dit is inclusief studiemateriaal. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.


Besloten trainingen

Data, tijden en locatie

De datum(s) worden in overleg met jou als contactpersoon/opdrachtgever vanuit het bestuur of de school vastgelegd. De training(en) vinden plaats op een door jouw gekozen locatie.
Het maximumaantal deelnemers per training is tien. De deelnemers zijn afkomstig van jouw school of bestuur.

Studiebelasting

3.5 uur training

Kosten

De kosten voor één dagdeel training bedragen € 625,-. Dit is inclusief studiemateriaal. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van deze training contact met ons op via scholing@parnassys.nl.