Aan de slag met de toetsgegevens van jouw groep! (leerkrachten)

In ParnasSys staan veel gegevens die jij en jouw collega’s door de jaren heen hebben verzameld. Zou het niet mooi zijn als je deze data kunt gebruiken om elke leerling onderwijs te bieden dat bij hem of haar past?

Haal meer uit ParnasSys en je leerlingen!

In deze training gaan we aan de slag met diverse overzichten zoals beschikbaar in ParnasSys. We kijken samen naar hoe we de data moeten interpreteren. Zo kun je de geregistreerde gegevens gebruiken om jouw onderwijs verder in te richten en het beste uit jouw leerlingen te halen!

Doelstelling

Na de training ‘Aan de slag met de toetsgegevens van jouw groep! (leerkrachten)’:

  • is je kennis over termen mbt de niet-methodetoetsen opgefrist;

  • kun je werken met de methode- en niet-methodetoetsgegevens op de groepskaart in ParnasSys;

  • heb je geoefend met het analyseren van niet-methodetoetsoverzichten over je groep en de individuele leerlingen met behulp van ParnasSys.

Doelgroep

De training is geschikt voor leerkrachten, beginnende(!) intern begeleiders en andere medewerkers die zich bezighouden met de voortgang van leerlingen. Mocht je als gevorderde intern begeleider geïnteresseerd zijn in het analyseren van toetsgegevens, dan raden we je de training "Grip op datamuren binnen jouw school! (intern begeleiders)" aan.

Niveau

De training is bedoeld voor medewerkers die aan de aan de slag willen met de LVS-overzichten binnen ParnasSys. Ook is deze training bedoeld voor medewerkers die al zijn begonnen met werken met de LVS-overzichten, maar hier nog veel vragen bij hebben.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Input: Goede data is een voorwaarde voor een goede data-analyse.

  • Terminologie: Bepaalde termen dienen bekend te zijn voordat data correct kan worden geïnterpreteerd.

  • Groepskaart: Het analyseren van toetsresultaten aan de hand van de groepskaart.

  • Overzichten: Het analyseren van toetsresultaten door middel van overzichten.


Open trainingen

Data, tijden en locatie

De volgende trainingen zijn gepland:

  • 06 september 2017, van 09.00 - 12.30 uur

  • 20 september 2017, van 13.00 - 16.30 uur

De trainingen vinden plaats bij Topicus in Deventer.

Het minimumaantal deelnemers is vijf. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende scholen en besturen.

Studiebelasting

3.5 uur

Kosten

De kosten bedragen €99,- per deelnemer. Dit is inclusief studiemateriaal. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van btw.


Besloten trainingen

Data, tijden en locatie

De datum(s) worden in overleg met jou als contactpersoon/opdrachtgever vanuit het bestuur of de school vastgelegd. De training(en) vinden plaats op een door jouw gekozen locatie.

Het maximumaantal deelnemers per training is tien. De deelnemers zijn afkomstig van jouw school of bestuur.

Studiebelasting

3.5 uur

Kosten

De kosten voor één dagdeel training bedragen € 625,-. Dit is inclusief studiemateriaal. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van btw.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van deze training contact met ons op via scholing@parnassys.nl.