Data-analyse voor leerkracht/IB-er

In ParnasSys staan veel gegevens die jij en jouw collega’s door de jaren heen hebben verzameld. Zou het niet mooi zijn als je deze data kunt gebruiken om elke leerling onderwijs te bieden dat bij hem of haar past?

 

Haal meer uit ParnasSys en je leerlingen!

In de trainingen data-analyse gaan we aan de slag met de groepskaart en andere overzichten zoals beschikbaar in ParnasSys. We kijken samen naar hoe we de data moeten interpreteren. Zo kun je de geregistreerde gegevens gebruiken om jouw onderwijs verder in te richten en het beste uit jouw leerlingen te halen!

Binnen het onderwerp data-analyse bieden we 2 trainingen aan:

1.   Een training over zachte data, zoals observaties, notities, bestanden en plannen (aanrader       bij Handelingsgericht werken).

2.   Een training over harde data, zoals methode- en niet-methodetoetsen (aanrader bij        
     Opbrengstgericht werken).

In de praktijk zult u altijd gebruik maken van een combinatie van harde en zachte data. Daarom is het volgen van beide trainingen aan te raden.

Doelstelling

Na de training Data-analyse Zachte data:

 • weet u hoe u de groepskaart kan inzetten als groepsoverzicht;
 • kent u diverse routes en hun voor- en nadelen, voor het invoeren van notities, bestanden en plannen binnen ParnasSys;
 • kent u relevante overzichten met betrekking tot notities, bestanden en plannen in ParnasSys;  
 • heeft u geoefend met het invoeren van zachte data en het opvragen van relevante overzichten mbt zachte data uit ParnasSys.

Na de training Data-analyse Harde data:

 • is uw kennis over termen mbt de niet-methodetoetsen opgefrist;
 • kunt u werken met de methode- en niet-methodetoetsgegevens op de groepskaart in ParnasSys;
 • heeft u geoefend met het analyseren van niet-methodetoetsoverzichten over uw groep en de individuele leerlingen met behulp van ParnasSys.

Doelgroep

De trainingen zijn geschikt voor leerkrachten, intern begeleiders en andere medewerkers die zich bezighouden met de voortgang van leerlingen.

Niveau

De training data-analyse is een verdiepende training, geschikt voor leerkrachten of intern begeleiders die al enige tijd met ParnasSys werken.

Programma

Data-analyse Zachte data:

 • Input: Goede data is een voorwaarde voor een goede data-analyse.
 • Groepskaart: Het gebruik van de groepskaart als groepsoverzicht en het opstellen van plannen op basis van de data.
 • Overzichten: Het gebruiken van data uit notities, observaties en plannen via overzichten.

Data-analyse Harde data:

 • Input: Goede data is een voorwaarde voor een goede data-analyse.
 • Terminologie: Bepaalde termen dienen bekend te zijn voordat data correct kan worden geïnterpreteerd.
 • Groepskaart: Het analyseren van toetsresultaten aan de hand van de groepskaart.
 • Overzichten: Het analyseren van toetsresultaten door middel van overzichten.

Open trainingen

Data, tijden en locatie

De volgende trainingen zijn gepland:

Data-analyse Zachte data:

 • 12 april 2017, van 09.00 - 12.30 uur
 • 10 mei 2017, van 13.00 - 16.30 uur

Data-analyse Harde data:

 

 • 22 maart 2017, van 13.00 - 16.30 uur
 • 12 april 2017, van 13.00 - 16.30  uur
 • 10 mei 2017, van 09.00 - 12.30 uur

De trainingen vinden plaats bij Topicus in Deventer.

Het minimumaantal deelnemers is vijf. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende scholen en besturen.

Studiebelasting

3.5 uur voor training Data-analyse Zachte data en/of 3,5 uur voor training Data-analyse Harde data.

Kosten

De kosten bedragen €99,- per deelnemer. Dit is inclusief studiemateriaal. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van btw.


Besloten trainingen

Data, tijden en locatie

De datum(s) worden in overleg met jou als contactpersoon/opdrachtgever vanuit het bestuur of de school vastgelegd. De training(en) vinden plaats op een door jouw gekozen locatie.
Het maximumaantal deelnemers per training is tien. De deelnemers zijn afkomstig van jouw school of bestuur.

Studiebelasting

3.5 uur voor training Data-analyse Zachte data en/of 3,5 uur voor training Data-analyse Harde data.

Kosten

De kosten voor één dagdeel training bedragen € 625,-. Dit is inclusief studiemateriaal. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van btw.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van deze training contact met ons op via scholing@parnassys.nl.