Digitaal rapport

Ouders blijven graag op de hoogte van de ontwikkeling van hun kinderen. Het meegeven van een rapport speelt daar vaak een belangrijke rol in.

 

Inzicht geven in ontwikkeling

Maar voor wie is dat rapport nu precies? Is het voor de ouders of voor de leerlingen zelf? Voor welke doelgroep je ook kiest, het rapport moet helder opgebouwd zijn en de resultaten moeten op begrijpelijke wijze worden weergegeven.

We kunnen je hierbij op diverse manieren ondersteunen: Allereerst is het van belang dat je weet op welke manier je met de ouders wil communiceren over de ontwikkelingen van hun kinderen. In het consult Ouderbetrokkenheid met ParnasSys bespreken we met jou wat en waarom je wil rapporteren aan de ouders en hoe ParnasSys je daarbij kan ondersteunen. Vervolgens leer je in de training digitaal rapport hoe je het rapport inricht in ParnasSys en indien gewenst kunnen wij het digitaal rapport verder voor jou inrichten.


Training digitaal rapport

Als school is er besloten gebruik te gaan maken van het digitaal rapport in ParnasSys, en er bestaat al een beeld van hoe dit rapport eruit moet komen te zien. Tijdens deze training leer je hoe je het rapport inricht in ParnasSys.

Doelstelling

  • Bespreken hoe de rapportenmodule binnen ParnasSys werkt en wat de mogelijkheden zijn
  • Leren om rapporten aan te maken en te beheren
  • Gezamenlijk het rapport inrichten voor minimaal 1 leerjaar
  • Aan de leerkrachten kunnen uitleggen hoe ze het digitaal rapport dienen te gebruiken

Doelgroep

Directieleden, commissies verantwoordelijk voor het digitaal rapport binnen ParnasSys.

Niveau

Deze training is geschikt voor medewerkers met beperkte kennis van ParnasSys. Er is dus geen specifieke voorkennis vereist.


Consult inrichten digitaal rapport

U heeft geleerd hoe je het digitaal rapport inricht in ParnasSys, maar je kunt wel een extra paar handen gebruiken om dit te doen. We kunnen dit zelf of met jou samen verder inrichten. Dit kan bij jou op locatie of op afstand.

Doelstelling

De rapporten voor meerdere leerjaren zijn klaar voor gebruik.

Doelgroep

Commissies verantwoordelijk voor het digitaal rapport binnen ParnasSys.

Niveau

Deze training is geschikt voor medewerkers met kennis van de werkwijze van het onderdeel digitaal rapport / vakken / methodetoetsen binnen ParnasSys.


Open trainingen

Data, tijden en locatie

De training digitaal rapport zijn gepland:

  • 13 september 2017, van 09.00 - 12.30 uur

De trainingen vinden plaats bij Topicus in Deventer.

Het minimumaantal deelnemers is vijf. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende scholen en besturen.

Studiebelasting

3.5 uur training

Kosten

De kosten bedragen €99,- per deelnemer. Dit is inclusief studiemateriaal. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.


Besloten trainingen

Data, tijden en locatie

De datum(s) worden in overleg met jou als contactpersoon/opdrachtgever vanuit het bestuur of de school vastgelegd. De training(en)/consult(s) vinden plaats op een door jouw gekozen locatie.Het maximumaantal deelnemers is tien, en zij zijn afkomstig van jouw school of bestuur.

De training digitaal rapport kan los worden afgenomen. Het consult inrichten digitaal rapport volgt altijd op de training digitaal rapport. We vinden het namelijk belangrijk dat je zelf wijzigen kunt doorvoeren in het digitaal rapport en hiervoor niet afhankelijk bent van ons.

Studiebelasting

  • 3.5 uur training digitaal rapport en/of 3.5 uur inrichten digitaal rapport. De uren voor het consult inrichten digitaal rapport worden in overleg vastgesteld.

Kosten

De kosten voor één dagdeel training bedragen € 625,- (vrijgesteld van BTW) en de kosten voor consult bedragen € 625,- (exclusief BTW).

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van deze training contact met ons op via scholing@parnassys.nl.