Grip op datamuren binnen jouw school! (intern begeleiders)

In ParnasSys staan veel gegevens die de leerkrachten en jij door de jaren heen hebben verzameld. Zou het niet mooi zijn als je deze data kunt gebruiken om trends te analyseren om de directeur te adviseren en leerkrachten te begeleiden?

Haal meer uit ParnasSys en je school!

In deze training gaan we aan de slag met diverse overzichten zoals beschikbaar in ParnasSys en aanverwante modules. Welke overzichten kun je het beste gebruiken? Waar vind je deze overzichten en hoe vraag je ze op? En hoe interpreteer je deze overzichten? Dit om de geregistreerde gegevens te gebruiken om alle lagen binnen de school te begeleiden naar beter onderwijs.

Doelstelling

Na de training ‘Aan de slag met de datamuur binnen jouw school! (intern begeleiders)’:

  • weet je hoe u toetsgegevens in ParnasSys moet wegschrijven om uiteindelijk de data te kunnen analyseren;

  • ben je bekend met en heb je geoefend met het analyseren van harde data over de school, de leerjaren, de groepen en individuele leerlingen met behulp van de overzichten in ParnasSys en de dashboards in Ultimview.

Doelgroep

De training is geschikt voor intern begeleiders. Mocht je als leerkracht geïnteresseerd zijn in het analyseren van toetsgegevens, dan raden we je de training "Aan de slag met de toetsgegevens van jouw groep! (leerkrachten)" aan.

Niveau

De training is bedoeld voor medewerkers die aan de aan de slag willen met de LVS-overzichten binnen ParnasSys. Ook is deze training bedoeld voor medewerkers die al zijn begonnen met werken met de LVS-overzichten, maar hier nog veel vragen bij hebben.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Input: Goede data is een voorwaarde voor een goede data-analyse.

  • Overzichten ParnasSys: Het analyseren van toetsresultaten door middel van overzichten in ParnasSys.

  • Dashboards Ultimview: Het analyseren van toetsresultaten door middel van dashboards in Ultimview.

 

Deze training gaat goed samen met de training Notities en plannen: de groepskaart als groepsoverzicht (intern begeleiders). Je kunt daarom beide trainingen op één dag volgen als open training. 


Open trainingen

Data, tijden en locatie

De volgende trainingen zijn gepland:

  • 14 september 2017, van 09.00 - 12.30 uur

  • 19 september 2017, van 13.00 - 16.30 uur

De trainingen vinden plaats bij Topicus in Deventer.

Het minimumaantal deelnemers is vijf. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende scholen en besturen.

Studiebelasting

3.5 uur

Kosten

De kosten bedragen €99,- per deelnemer. Dit is inclusief studiemateriaal. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van btw.


Besloten trainingen

Data, tijden en locatie

De datum(s) worden in overleg met jou als contactpersoon/opdrachtgever vanuit het bestuur of de school vastgelegd. De training(en) vinden plaats op een door jouw gekozen locatie.

Het maximumaantal deelnemers per training is tien. De deelnemers zijn afkomstig van jouw school of bestuur.

Studiebelasting

3.5 uur

Kosten

De kosten voor één dagdeel training bedragen € 625,-. Dit is inclusief studiemateriaal. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van btw.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van deze training contact met ons op via scholing@parnassys.nl.