IRIS training

Binnen jouw school wordt IRIS schoolklimaat gebruikt, want een goed schoolklimaat raakt iedereen en vereist actie van iedereen.

 

Zicht op jouw schoolklimaat!

Het is belangrijk te weten hoe je incidenten, schouwregistraties en monitors kan invoeren/uitzetten, en hoe je vervolgens de data kan analyseren. Dit helpt je om een goed plan van aanpak te maken: de weg naar een veilig schoolklimaat.

Doelstelling

  • Een helder beeld krijgen van de manier waarop Iris kan bijdragen aan jouw schoolklimaat
  • Zelfstandig kunnen registreren en analyseren van het schoolklimaat in Iris
  • Geheel of gedeeltelijk het beheer van Iris inrichten

Doelgroep

Medewerkers op school die te maken (gaan) hebben met het invoeren en het analyseren van incidenten, schouwregistraties en monitors.

Niveau

Deze training is geschikt voor medewerkers zonder of met beperkte kennis van ParnasSys en/of IRIS schoolklimaat. Er is dus geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

  • Registreren van incidenten, schouwmeldingen en uitzetten van een monitor
  • Analyseren van data door middel van het archief, dashboard en statistiek
  • Actie ondernemen naar aanleiding van de analyse
  • Inrichten van het beheer van Iris

Besloten trainingen

Data, tijden en locatie

De datum(s) worden in overleg met jou als contactpersoon/opdrachtgever vanuit het bestuur of de school vastgelegd. De training(en) vinden plaats op een door jouw gekozen locatie.Het maximumaantal deelnemers per training is tien. De deelnemers zijn afkomstig van jouw school of bestuur.

Studiebelasting

3.5 uur training

Kosten

De kosten voor één dagdeel training bedragen € 625,-. Dit is inclusief studiemateriaal. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van deze training contact met ons op via scholing@parnassys.nl.