Ouderbetrokkenheid met ParnasSys

Op veel scholen is ouderbetrokkenheid een speerpunt. Maar hoe geef je daar handen en voeten aan? Misschien heeft jouw school al duidelijk voor ogen hoe je meer en beter met ouders wil communiceren. 

 

Toegevoegde waarde voor leerlingen, ouders en school

In dat geval is mogelijk al bepaald welke middelen worden ingezet, bijvoorbeeld het digitaal rapport, Parro en/of het Ouderportaal. Dit is een mooie stap, en het is zaak om zo’n middel juist te implementeren om draagvlak te creëren onder de medewerkers van de school en de ouders. Hierbij kunnen we de werkgroep begeleiden, onder andere door onze ervaringen te delen of door werk uit handen te nemen.

Mogelijk is jouw school nog niet zo ver, en bent je nog bezig met het bepalen van concrete doelen en middelen. Ook dan kunnen we je helpen. Samen onderzoeken we hoe ParnasSys kan bijdragen aan de ouderbetrokkenheid binnen jouw school. Vaak wordt er alleen gedacht aan het Ouderportaal en Parro, maar weet je ook hoe je de Oudertevredenheidspeiling, het digitaal rapport, e-mail, vragenlijsten en/of ouderrapportages kunt inzetten?

Een consult Ouderbetrokkenheid met ParnasSys is altijd maatwerk. Neem dus gerust contact op bij aanverwante vragen.

Doelstelling

  • Uw vragen over het vergroten van ouderbetrokkenheid met behulp van ParnasSys bespreken
  • Indien mogelijk en gewenst de nieuwverworven inzichten in de praktijk brengen
  • Eventueel een plan van aanpak opstellen voor de verdere implementatie van middelen.

Doelgroep

Het team van medewerkers op een school dat zich bezighoudt met oudercommunicatie of ouderbetrokkenheid.

Niveau

Dit consult is geschikt voor deelnemers van alle niveaus. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Van tevoren inventariseren we jouw vragen. Op basis hiervan stellen we samen met je het programma vast.


Praktische informatie

Data, tijden en locatie

We komen voor dit consult bij jou op locatie. De precieze inhoud, de duur en de datum(s) wordt in overleg bepaald.

Studiebelasting

Dit is afhankelijk van de precieze opdracht en is dus nader te bepalen.

Kosten

De kosten voor dit consult bedragen € 625,- (exclusief BTW) per dagdeel. Het aantal dagdelen is afhankelijk van de precieze opdracht.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van deze training contact met ons op via scholing@parnassys.nl.