Webinar Eindtoets

De verplichte eindtoets is gemaakt en de resultaten moet je aanleveren bij BRON. Maar hoe voer je deze in ParnasSys in en hoe ga je om met ontheffingen voor BRON? Wanneer mag je leerlingen uitsluiten bij het berekenen van je gemiddelde voor de inspectie? Ontdek het in 45 minuten in onze webinar.

Eindtoets

Doelstelling

Tijdens deze webinar leer je hoe de eindtoetsgegevens op de juiste wijze in ParnasSys verwerkt worden. Na de webinar weet je:

  • De juiste manier om de gegevens in te voeren.

  • Welke regels BRON en de Inspectie hanteren.

  • Hoe de gegevens op de juiste wijze met BRON uitgewisseld kunnen worden.

  • Waar de resultaten terug te vinden zijn en welke acties daar eventueel genomen moeten worden (denk aan bijv. Inspectiekaart, Integraal).

Doelgroep

(Administratieve) medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de eindtoetsgegevens

Niveau

Deze training is geschikt voor medewerkers met (beperkte) kennis van ParnasSys. Er is geen specifieke voorkennis mbt eindtoetsen vereist.

Programma

  • Achtergrondinformatie

  • Invoeren van de gegevens in ParnasSys

  • Ontheffingen en uitzonderingen vanuit BRON en de inspectie

  • Uitwisselen met BRON

  • Inzien van eindtoetsresultaten in ParnasSys en aanverwante modules.

Webinars

Deze training bieden we online aan in de vorm van een webinar. Met een webinar kun je een korte training online volgen, zonder dat je de deur uit hoeft of een klassikale bijeenkomst hoeft te organiseren. Zo haal je de kennis snel en gemakkelijk in huis.

Om deel te nemen heb je een computer, tablet of telefoon met geluid en een goede internetverbinding nodig. Tijdens de webinar kun je via een chat-functie je vragen aan de trainer stellen.

Open webinars

Data, tijden en locatie

De volgende trainingen zijn gepland:

  • Er zijn op dit moment geen webinars gepland

Het minimumaantal deelnemers is vijftien. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende scholen en besturen.

Studiebelasting

De webinar duurt 45 minuten.

Kosten

Deze online-training heeft een introductieprijs van €35,- per deelnemer. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.

Besloten webinars

Een besloten webinar kan interessant zijn wanneer een compleet bestuur of groot schoolteam instructie moet krijgen over een afgebakend onderwerp. Er worden dan op diverse momenten webinars ingepland en leerkrachten kunnen aanhaken op een voor hen gunstig moment.

Data, tijden en locatie

Wil je met je team of bestuur binnen een uur uitleg over een specifiek onderwerp dan kunnen wij ook een besloten webinar organiseren. De datum(s) worden in overleg met jou als contactpersoon/opdrachtgever vanuit het bestuur of de school vastgelegd. Je volgt vanuit je voorkeurslocatie de webinar. Dat kan zijn achter een pc of tablet maar ook met een geheel team voor het digibord. Het maximumaantal deelnemers voor een besloten webinar is dertig. De deelnemers zijn afkomstig van jouw school of bestuur.

Studiebelasting

De webinar duurt 45 minuten.

Kosten

De kosten van een besloten webinar worden in overleg vastgesteld. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van deze webinar contact met ons op via scholing@parnassys.nl.