Webinar Groepsoverdracht - Leerkrachten, startklaar het nieuwe schooljaar in

Het volgend schooljaar nadert. Dat betekent afscheid nemen van je huidige groep en het verwelkomen van nieuwe leerlingen. Een goede groepsoverdracht helpt jou, je collega en natuurlijk de leerlingen! Wij helpen je om dit zo goed en efficiënt mogelijk te doen met behulp van ParnasSys. Ontdek het in 45 minuten in onze webinar.

Groepsoverdracht - Leerkrachten, startklaar het nieuwe schooljaar in

Doelstelling

Tijdens deze webinar leer je hoe je met de gegevens die in ParnasSys staan over de leerlingen een goede overdracht kunt samenstellen. Na de webinar weet je:

  • Hoe je de belangrijkste overdrachtsgegevens kunt bundelen voor je collega.

  • Hoe je het dossier van de groep en de leerlingen uit vorige schooljaren kan inzien.

  • Welke tools ParnasSys heeft om de overdracht soepel te laten verlopen.

Doelgroep

Leerkrachten en IB-ers.

Niveau

Deze training is geschikt voor medewerkers zonder of met (beperkte) kennis van ParnasSys. Er is dus geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

  • Doel van de groepsoverdracht

  • Welke gegevens? Toetsen, notities, plannen en documenten

  • Overzicht scheppen en goed overdragen

  • Borgen

Webinars

Deze training bieden we online aan in de vorm van een webinar. Met een webinar kun je een korte training online volgen, zonder dat je de deur uit hoeft of een klassikale bijeenkomst hoeft te organiseren. Zo haal je de kennis snel en gemakkelijk in huis.

Om deel te nemen heb je een computer, tablet of telefoon met geluid en een goede internetverbinding nodig. Tijdens de webinar kun je via een chat-functie je vragen aan de trainer stellen.

Open webinars

Data, tijden en locatie

De volgende trainingen zijn gepland:

  • 21 juni 2017, van 14.00 - 14.45 uur

  • 28 juni 2017, van 14.00 - 14.45 uur

Het minimumaantal deelnemers is vijftien. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende scholen en besturen.

Studiebelasting

De webinar duurt 45 minuten.

Kosten

Deze online-training heeft een introductieprijs van €35,- per deelnemer. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.

Besloten webinars

Een besloten webinar kan interessant zijn wanneer een compleet bestuur of groot schoolteam instructie moet krijgen over een afgebakend onderwerp. Er worden dan op diverse momenten webinars ingepland en leerkrachten kunnen aanhaken op een voor hen gunstig moment.

Data, tijden en locatie

Wil je met je team of bestuur binnen een uur uitleg over een specifiek onderwerp dan kunnen wij ook een besloten webinar organiseren. De datum(s) worden in overleg met jou als contactpersoon/opdrachtgever vanuit het bestuur of de school vastgelegd. Je volgt vanuit je voorkeurslocatie de webinar. Dat kan zijn achter een pc of tablet maar ook met een geheel team voor het digibord. Het maximumaantal deelnemers voor een besloten webinar is dertig. De deelnemers zijn afkomstig van jouw school of bestuur.

Studiebelasting

De webinar duurt 45 minuten.

Kosten

De kosten van een besloten webinar worden in overleg vastgesteld. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van deze webinar contact met ons op via scholing@parnassys.nl.