Webinar Jaarovergang

Het einde van het schooljaar nadert. Leerlingen gaan over naar de volgende groep, blijven zitten of verlaten de school. Om je te helpen bij de administratieve handelingen die komen kijken bij de jaarovergang, organiseert ParnasSys hiervoor een beknopt webinar. Na 45 minuten heb je scherp hoe je de jaarovergang het beste kunt uitvoeren.

Succesvolle jaarovergang

Doelstelling

Tijdens deze webinar leer je hoe je de jaarovergang in ParnasSys kan uitvoeren. 

Doelgroep

(Administratief) medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de jaarovergang.

Niveau

Deze training is geschikt voor medewerkers zonder of met beperkte kennis van ParnasSys. Er is dus geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

  • Theoretische uitleg rondom het uitvoeren van de jaarovergang

  • Stap 1: groepsindeling inclusief lesroosters inrichten

  • Stap 2: leerlingen overplaatsen naar juiste groep

  • Stap 3: leerlingen groep 8 uitschrijven

  • Stap 4: overige acties als kennisgeving van uitschrijving, overzichten printen

Webinars

Deze training bieden we online aan in de vorm van een webinar. Met een webinar kun je een korte training online volgen, zonder dat je de deur uit hoeft of een klassikale bijeenkomst hoeft te organiseren. Zo haal je de kennis snel en gemakkelijk in huis.

Om deel te nemen heb je een computer, tablet of telefoon met geluid en een goede internetverbinding nodig. Tijdens de webinar kun je via een chat-functie je vragen aan de trainer stellen.

Deze training bieden we ook aan als open of besloten training. In vergelijking met de webinar is de informatie in de training uitgebreider en ga je zelf onder begeleiding aan de slag. Aan het eind van de webinar weet je hoe je de jaarovergang moet uitvoeren, en aan het eind van de training heb je de jaarovergang daadwerkelijk gedeeltelijk of in zijn geheel uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie over de training Jaarovergang. 

Open webinars

Data, tijden en locatie

De volgende trainingen zijn gepland:

  • 22 juni 2017, van 14.00 - 14.45 uur (gericht op SO/VSO)

  • 22 juni 2017, van 15.30 - 16.15 uur

  • 27 juni 2017, van 14.00 - 14.45 uur

Het minimumaantal deelnemers is vijftien. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende scholen en besturen.

Studiebelasting

De webinar duurt 45 minuten.

Kosten

Deze online-training heeft een introductieprijs van €35,- per deelnemer. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.

Besloten webinars

Een besloten webinar kan interessant zijn wanneer een compleet bestuur of groot schoolteam instructie moet krijgen over een afgebakend onderwerp. Er worden dan op diverse momenten webinars ingepland en leerkrachten kunnen aanhaken op een voor hen gunstig moment.

Data, tijden en locatie

Wil je met je team of bestuur binnen een uur uitleg over een specifiek onderwerp dan kunnen wij ook een besloten webinar organiseren. De datum(s) worden in overleg met jou als contactpersoon/opdrachtgever vanuit het bestuur of de school vastgelegd. Je volgt vanuit je voorkeurslocatie de webinar. Dat kan zijn achter een pc of tablet maar ook met een geheel team voor het digibord. Het maximumaantal deelnemers voor een besloten webinar is dertig. De deelnemers zijn afkomstig van jouw school of bestuur.

Studiebelasting

De webinar duurt 45 minuten.

Kosten

De kosten van een besloten webinar worden in overleg vastgesteld. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van deze webinar contact met ons op via scholing@parnassys.nl.