Webinar Parro - Word ook een superteam in communicatie!

Mails, briefjes, social media, appjes… Er zijn veel manieren om te communiceren met ouders. Hoeveel manieren gebruikt jouw school? Zou het niet makkelijker zijn om met slechts één app te werken? Ontdek in 60 minuten hoe Parro communiceren en organiseren in en rond school eenvoudig en overzichtelijk maakt!

Parro - Voor het superteam leerkracht & ouder

Doelstelling

Tijdens deze webinar bekijken we oudercommunicatie met behulp van de app Parro. Na de webinar weet je:

  • Waarvoor je Parro in kan zetten;

  • Hoe Parro werkt en wat je er mee kan;

  • Waar je op moet letten bij het ingebruik nemen van Parro.

Doelgroep

Alle medewerkers van een school die Parro gaan gebruiken of medewerkers van scholen die overwegen Parro te gaan gebruiken. Dus: Leerkrachten, intern begeleiders, directeuren/bestuurders, medewerkers in werkgroepen oudercommunicatie /Ouderbetrokkenheid, en overige medewerkers die zich bezig houden met oudercommunicatie.

Niveau

Deze training is geschikt voor medewerkers zonder of met beperkte kennis van Parro. Er is dus geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

  • Communicatiemiddelen: welk middel zet je in?

  • Wat is en kan Parro?

  • Hoe start je met Parro en waar moet je op letten?

Webinars

Deze training bieden we online aan in de vorm van een webinar. Met een webinar kun je een korte training online volgen, zonder dat je de deur uit hoeft of een klassikale bijeenkomst hoeft te organiseren. Zo haal je de kennis snel en gemakkelijk in huis.

Om deel te nemen heb je een computer, tablet of telefoon met geluid en een goede internetverbinding nodig. Tijdens de webinar kun je via een chat-functie je vragen aan de trainer stellen.

Open webinars

Data, tijden en locatie

De volgende trainingen zijn gepland:

  • Er zijn op dit moment geen webinars gepland.

Het minimumaantal deelnemers is vijftien. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende scholen en besturen.

Studiebelasting

De webinar duurt 60 minuten.

Kosten

Deze online-training heeft een introductieprijs van €35,- per deelnemer. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.

Besloten webinars

Een besloten webinar kan interessant zijn wanneer een compleet bestuur of groot schoolteam instructie moet krijgen over een afgebakend onderwerp. Er worden dan op diverse momenten webinars ingepland en leerkrachten kunnen aanhaken op een voor hen gunstig moment.

Data, tijden en locatie

Wil je met je team of bestuur binnen een uur uitleg over een specifiek onderwerp dan kunnen wij ook een besloten webinar organiseren. De datum(s) worden in overleg met jou als contactpersoon/opdrachtgever vanuit het bestuur of de school vastgelegd. Je volgt vanuit je voorkeurslocatie de webinar. Dat kan zijn achter een pc of tablet maar ook met een geheel team voor het digibord. Het maximumaantal deelnemers voor een besloten webinar is dertig. De deelnemers zijn afkomstig van jouw school of bestuur.

Studiebelasting

De webinar duurt 60 minuten.

Kosten

De kosten van een besloten webinar worden in overleg vastgesteld. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van deze webinar contact met ons op via scholing@parnassys.nl.