Webinar Verzuimregister

Met ingang van 1 april dienen alle scholen in het primair onderwijs verzuimmeldingen digitaal door te geven via het verzuimregister. Maar hoe verwerk je dit in ParnasSys en wat betekent het voor je werkwijze rondom absentieregistratie op school? Ontdek het in 45 minuten in onze webinar.

Op een goede manier het verzuim melden bij het verzuimregister

Doelstelling

Tijdens deze webinar bekijken we hoe en wanneer je een melding moet maken en hoe je de melding vanuit ParnasSys doorgeeft. Na de webinar weet je:

  • De verschillende soorten verzuim
  • Wanneer je een melding aan het register door moet geven
  • Hoe je zelfstandig een melding bij het register registreert

Doelgroep

(Administratieve) medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verzuimregistratie op school en het doorgeven van verzuim aan de leerplichtambtenaar.

Niveau

Deze training is geschikt voor medewerkers zonder of met beperkte kennis van verzuimregistratie. Er is dus geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

  • Soorten verzuim
  • Regelgeving rond meldingen
  • Aanmaken van een verzuimmelding
  • Verzenden van een verzuimmelding
  • Status van een verzuimmelding nagaan

Webinars

Deze training bieden we online aan in de vorm van een webinar. Met een webinar kun je een korte training online volgen, zonder dat je de deur uit hoeft of een klassikale bijeenkomst hoeft te organiseren. Zo haal je de kennis snel en gemakkelijk in huis.

Om deel te nemen heb je een computer, tablet of telefoon met geluid en een goede internetverbinding nodig. Tijdens de webinar kun je via een chat-functie je vragen aan de trainer stellen.

Open webinars

Data, tijden en locatie

De volgende trainingen zijn gepland:

  • Er zijn op dit moment geen webinars gepland.

Het minimumaantal deelnemers is vijftien. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende scholen en besturen.

Studiebelasting

De webinar duurt 45 minuten.

Kosten

Deze online-training heeft een introductieprijs van €35,- per deelnemer. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.

Besloten webinars

Een besloten webinar kan interessant zijn wanneer een compleet bestuur of groot schoolteam instructie moet krijgen over een afgebakend onderwerp. Er worden dan op diverse momenten webinars ingepland en leerkrachten kunnen aanhaken op een voor hen gunstig moment.

Data, tijden en locatie

Wil je met je team of bestuur binnen een uur uitleg over een specifiek onderwerp dan kunnen wij ook een besloten webinar organiseren. De datum(s) worden in overleg met jou als contactpersoon/opdrachtgever vanuit het bestuur of de school vastgelegd. Je volgt vanuit je voorkeurslocatie de webinar. Dat kan zijn achter een pc of tablet maar ook met een geheel team voor het digibord. Het maximumaantal deelnemers voor een besloten webinar is dertig. De deelnemers zijn afkomstig van jouw school of bestuur.

Studiebelasting

De webinar duurt 45 minuten.

Kosten

De kosten van een besloten webinar worden in overleg vastgesteld. Trainingen van ParnasSys zijn vrijgesteld van BTW.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van deze webinar contact met ons op via scholing@parnassys.nl.