Toetsresultaten zijn cruciaal voor elke Intern Begeleider. Ze geven informatie over de afzonderlijke leerling, over de groep en over de school. ParnasSys voorziet in een gestructureerde en bijzonder praktische wijze van invoeren, raadplegen en hanteren van toetsresultaten.

Toetsen op maat

Het is mogelijk om andere dan de standaardtoetsen te definiëren. Dit is een flexibele module waarin vele honderden scholen vele duizenden toetsen gebruiken. Daarnaast biedt ParnasSys de mogelijkheid om rechtstreeks te koppelen met methodesoftware van enkele grote uitgeverijen. De resultaten van de gebruikte methodesoftware worden automatisch ingelezen in ParnasSys.

ParnasSys kan door de uitgebreide mogelijkheden rond toetsen en analyses Cito LOVS vrijwel compleet vervangen. Hecht je toch aan bepaalde functies van Cito LOVS, dan kun je dit systeem naast ParnasSys blijven gebruiken. Dat kan dankzij de DULT-koppeling. Relevante leerling- en toetsgegevens worden daarmee automatisch uitgewisseld.

Professioneel werken

Standaardiseren van formulieren en werkwijzen is belangrijk bij het professionaliseren van de leerlingzorg. Met ParnasSys kun je dat snel en gemakkelijk vormgeven, zodat iedereen professioneel werkt. Er kunnen standaardformulieren worden aangemaakt. De leerkrachten kunnen die invullen voor groepsoverdracht, ouderbezoek, rapportbespreking, etc.

Monitoren en sturen

Als Intern Begeleider wil je monitoren en sturen op basis van de juiste informatie. Met de intelligente overzichten van ParnasSys verschaft u zichzelf het beeld dat u nodig hebt. Dat begint bij eenvoudige selecties per leerling en is uit te breiden tot allerlei groeps- en schoolgemiddelden, trendanalyses, overzichten voor de inspectie, etc. Bovendien kun je vergelijken met landelijke normen en andere doelgroepen, doordat onder andere de normeringen van DLE en CITO binnen ParnasSys volledig geïntegreerd zijn.

 

← terug naar ParnasSys