Van Integraal naar WMK: wegwijs worden in een nieuw systeem


Alles in ParnasSys|WMK is gebaseerd op de nieuwste toezichtkaders. De voordelen van WMK t.o.v. Integraal zijn dat er meer inhoud is (de bibliotheek is meer gevuld) en je kan vragenlijsten zelf aanpassen op terminologie en ambities.

Quickscan of Schooldiagnose
Schooldiagnose, Quickscan en Vragenlijsten worden het meest gebruikt. Voor een algemene evaluatie is de Quickscan ideaal: je hebt dezelfde bibliotheek als in Schooldiagnose, maar alleen op hoofdindicatoren. Wil je de diepte in dan gebruik je Schooldiagnose. In je team is het aan te raden om met Quickscans te werken, omdat dit veel tijd scheelt t.o.v. het aanmaken van allerlei kaarten die vaak ook niet haalbaar zijn. Gebruik je wel kaarten, pas ze dan aan op de situatie. Een tip bij het aanmaken van een kaart is dat je eerst moet beginnen bij een bepaalde gedachte. Vanuit daar maak je een kaart, anders wordt Kwaliteitszorg een doel en dat wil je niet.

Belang van indicatoren
Houd altijd in gedachten dat een gesprek over beter onderwijs belangrijker is dan papieren. Zorg daarom dat je weet op welke indicatoren je onvoldoende scoort. Een wens van de deelnemers is om indicatoren ook een weging te geven, aangezien sommige indicatoren belangrijker kunnen zijn voor een school. Een belangrijk aandachtspunt voor ParnasSys|WMK is dat mensen die er al langer mee werken weten wat wenselijke cijfers zijn en daardoor minder objectief kijken. Het advies is om dan in gesprek te gaan met medewerkers. Tot slot kun je in Zelfevaluatie exact het inspectiekader toetsen waarbij je deugdelijkheidseisen kunt toevoegen. Dit strookt met de wens van de inspectie waarbij je als school je eigen ambitie toetst.

Je team betrekken
Er wordt op verschillende manieren omgegaan met het betrekken van het team bij Schooldiagnose. Sommigen houden het helemaal bij zichzelf en andere besteden het uit aan B&T om vervolgens met het team in gesprek te gaan. Je kan ook met het team een Quickscan bekijken en als directeur de Schooldiagnose. Een andere mogelijk is om samen met je team een kaart vast te stellen en daarover in gesprek te blijven gaan.