Voorschools

Juist voordat kinderen naar de basisschool gaan ontwikkelen ze zich razendsnel. Om dit bij te houden biedt ParnasSys ook een kindontwikkelsysteem aan waarin je deze ontwikkeling vastlegt en structureel volgt. Zo voldoe jij als organisatie aan het verplicht volgen van kinderen. Dit systeem noemen we ParnasSys 0 - 4 jaar. 

Geïnteresseerd?
We denken graag met je mee! Neem contact op via relatiebeheer@parnassys.nl of vul het formulier in onderaan deze pagina.

ParnasSys04

Kinderen ontwikkelen zich snel. De ontwikkeling van peuters wordt nauwelijks of decentraal geregistreerd, waardoor veel belangrijke informatie verloren gaat. ParnasSys 0 - 4 jaar biedt de oplossing door middel van een kindontwikkelsysteem waarin een doorgaande lijn met de basisschool gefaciliteerd wordt. Daardoor kun je kinderen beter volgen en meer tijd besteden aan hun ontwikkeling, zonder dubbele administratie.

In Nederland leggen we de ontwikkeling van kinderen vast, zodra ze in groep 1 van de basisschool komen. De ontwikkeling van een kind begint natuurlijk al veel eerder. Vanwege de Wetten Innovatie en kwaliteit kinderopvang en harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, moeten alle kinderopvangorganisaties per 1 januari 2018 niet alleen de registratie, maar ook de ontwikkeling van kinderen vastleggen. Dit draagt bij aan enerzijds het beter inzien van en inspelen op de ontwikkeling van een kind en anderzijds een betere informatievoorziening.

Met ParnasSys 0 – 4 jaar kun je de registratie en ontwikkeling van kinderen vastleggen in 1 systeem. Welke voordelen zijn er nog meer?

  1. Informatie is centraal vastgelegd en voor betrokken partijen (digitaal) beschikbaar
  2. Het verbetert de samenwerking met het primair onderwijs
  3. Het verhoogt de kwaliteit van informatie door eenmalige centrale vastlegging

ParnasSys 0 - 4 jaar is ook geschikt voor kinderen met een VVE-indicatie (voor- en vroegschoolse educatie).

 

1. Alle partijen zijn op de hoogte

Pedagogische medewerkers

De ene collega registreert in Excel, de ander maakt liever notities op papier. Door de ontwikkeling van kinderen op een eenduidige manier te registreren in ParnasSys, is er geen informatieverlies of foutieve informatie meer. Alle collega’s zijn op de hoogte van de ontwikkeling van de kinderen.

Kinderopvangorganisaties en scholen

Door het hanteren van een centraal systeem verbetert de samenwerking tussen alle organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van een kind: van kinderopvang en peuterspeelzalen tot IKC’s en (brede) scholen. In ParnasSys 0 - 4 jaar heb je één kindontwikkelsysteem dat voor meerdere partijen toegankelijk is. Daardoor is de informatievoorziening optimaal en is er een warme overdracht.

 

2.Verbeterde samenwerking met het onderwijs

Een doorgaande lijn met de basisschool

Met ParnasSys 0 - 4 jaar zorg je niet alleen voor een goede overdracht aan de school van de basisadministratie van het kind, maar ook van de ontwikkeling. Om dit laatste te faciliteren heb je toegang tot een observatiesysteem voor de leer- en ontwikkelingslijnen. Bovendien bouw je de kinddossiers zó op dat je de inhoud makkelijk kunt delen met de school. Zo worden kinderen vanaf hun eerste levensjaar totdat zij de basisschool verlaten op de voet gevolgd door professionals.

 

3. Samenwerkingen met andere systemen

Vaak brengt een extra systeem dubbele administratie met zich mee. Om dit te voorkomen kunnen andere systemen met ons koppelen. Op deze manier hoef je geen dubbele administratie te ondernemen.

 

Benieuwd naar ParnasSys 0 - 4 jaar? Ontdek wat
we voor jou kunnen betekenen.