Webinar

Een nieuw strategisch beleidsplan.

Het begint bij ParnasSys

Veel schoolbesturen starten dit jaar met een nieuwe kwaliteitscyclus voor de komende vier jaren, met als startpunt een nieuw strategisch beleidsplan. Om bestuurders en bovenschools kwaliteitsmedewerkers hierbij te helpen zijn de instrumenten Onsbeleidsplan en WMK-BM geüpdatet binnen Schoolkwaliteit van ParnasSys. Volledig geactualiseerd volgens het nieuwste onderzoekskader!

Wil je binnen een uur kennismaken met de mogelijkheden die Schoolkwaliteit van ParnasSys biedt voor het schrijven van een strategisch beleidsplan? En wil je een productdemonstratie? Meld je dan aan voor een webinar!

Wat komt er in ieder geval aan bod?

Schrijf eenvoudig een beleidsplan

Waar sta je nu als onderwijsorganisatie? Waar ben je trots op? En wat zijn je ambities voor de komende vier jaar? De antwoorden op deze vragen vormen belangrijke vertrekpunten bij het schrijven van een nieuw strategisch beleidsplan. Schoolkwaliteit van ParnasSys helpt je op gestructureerde wijze - met voorbeelden van beleidsteksten die inhaken op het nieuwe kader - om snel en eenvoudig jouw eigen beleidsplan te ontwikkelen.

Voer zelfevaluaties uit voor de basis- en stelselkwaliteit

De mate waarin besturen en scholen er samen met anderen in slagen om voor alle leerlingen bij te dragen aan de realisatie van de kernfuncties van het onderwijs wordt stelselkwaliteit genoemd. Bij het onderdeel Stelselkwaliteit kun je - net als bij Basiskwaliteit - een zelfevaluatie doen met als doel om de inzichten en actiepunten hiervan mee te nemen in het strategisch beleidsplan.

Van inzicht naar actie

Naast overzichten van ontwikkeldoelen en parels van de scholen is het tevens mogelijk om een totaaloverzicht te krijgen van alle bestuursbrede actiepunten. Zo houd je niet alleen zicht op de bestuurlijke actiepunten maar ook op de actiepunten op schoolniveau. Deze worden in een matrix weergegeven, zodat in één oogopslag duidelijk is welke actiepunten er zijn, welke prioritering ze hebben en wat de actuele status per school is.


Tijdens het gratis webinar staan de instrumenten Onsbeleidsplan en WMK-BM centraal. Deze zijn onderdeel van het pakket Schoolontwikkeling Bovenschools. Deze instrumenten samen helpen je om zicht te krijgen op je basiskwaliteit en gestructureerd te werken aan het waarmaken van de ambities voor jouw onderwijsorganisatie.

Aanmelden webinar

Een nieuw strategisch beleidsplan. Het begint bij ParnasSys


Schoolkwaliteit van ParnasSys

Schoolkwaliteit komt voort uit onze samenwerking met auteur Cees Bos, Koninklijke Van Gorcum en Kwest Online.