Eigenaarschap: het oerconflict aangepakt

De overheid, bestuur en schoolleiding bepalen de richtlijnen voor het onderwijsproces. Dit tot grote frustratie van het onderwijzend personeel. De leiding noemt het ‘inkaderen’ en de leraar ziet dit als ‘begrenzen en beperken’. Hoe zorg je ervoor dat dit spanningsveld wordt verkleind en dat onderwijskwaliteit bij iedereen leeft?

Goede professionals doen goede dingen
Vertrouwen hebben in je medewerkers is één van de belangrijkste punten die naar voren kwam tijdens de workshop. Goede professionals doen liever iets goeds dan iets fout en bijna iedereen behoort tot deze groep. Neem ze mee in het vaststellen van ambities, doelen en status van huidige plannen en geef invloed aan die mensen die er ook wat mee moeten.

Ruimte voor eigen ambities
Natuurlijk moet de basiskwaliteit op orde zijn en moet het bestuur kaders stellen, maar schoolontwikkeling en eigen ambities staan ook centraal. Dit wordt erkend door de inspectie. Zorg dat je met kerntaken bezig blijft, eventueel met een stafmedewerker die telkens de vraag stelt: waar doen we het voor? Vertrouwen is goed, maar geen controle kan gevaarlijk zijn. Blijf problemen signaleren en zet het proces centraal: niet de tools zoals Integraal of WMK. Verantwoording kan afgelegd worden door te presenteren of door collegiale audits waar ruimte en vrijheid is om te delen. Gebruik het principe ‘Pas toe of leg uit’: wijk je van de richtlijnen af, leg het dan uit. Maak daarnaast een keuze in centrale vragenlijsten (gemak) of op maat, want bij het eerste haal je de eigenaarschap van de school weg. Het blijft een spanningsveld, denk goed na over wat je wilt.