ZIEN! helpt je bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling

ZIEN! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties.

(1 euro per leerling per jaar)