ParnasSys heeft een groot aantal koppelpartners waarmee ‘plug & play-koppelingen' zijn gerealiseerd. Wil je jouw klanten ook ondersteunen met geautomatiseerde gegevensuitwisseling? Word koppelpartner!

 

ParnasSys kan een keur aan gegevens aanbieden aan jouw systeem, zoals medewerker-, leerling-, verzorger- en gebruikergegevens. Daarnaast is het mogelijk om vanuit jouw systeem leerresultaten aan ParnasSys aan te bieden.

Het opvragen of versturen van gegevens is mogelijk via diverse koppelingen:

 • Uitwisseling leerresultaten koppeling (UWLR)
 • Generiek koppelvlak (GKV) - basis
 • Generiek koppelvlak (GKV) - uitgebreid
 • Single Sign On koppeling (SSO)

Prijs

Ben je enthousiast? Vul het aanvraagformulier in met je wens en wij sturen de informatie toe.


Uitwisseling leerresultaten koppeling (UWLR)

UWLR koppelingen verzorgen de uitwisseling van (een vaste set) leerlinggegevens en leerresultaten tussen ParnasSys en de applicaties van educatieve uitgevers. Leerlinggegevens worden geautomatiseerd vanuit ParnasSys overgedragen aan de educatieve applicatie. De leerresultaten komen volgens de landelijke UWLR standaard terug en worden in ParnasSys verwerkt.

 


Generiek koppelvlak (GKV) - basis

Deze versie van het GKV levert een vaste en tevens beperkte gegevensset en is interessant voor partijen die uit de voeten kunnen met de volgende gegevens:

 • Leerlinggegevens (o.a. naam, geboortedatum, geslacht)
 • Groepsgegevens (naam, jaargroep, omschrijving, mutatiedatum)
 • Leerkrachtgegevens (o.a. naam, gebruikersnaam, emailadres, groepen)
 • Groepsindelingen (koppeling leerling/leerkracht met de groepen)

De gegevens worden iedere dag (buiten kantoortijden) aangeboden. Zo kan jouw klant ieder dag op basis van de meest actuele gegevens vanuit ParnasSys verder werken in jouw systeem.

 


Generiek koppelvlak (GKV) - uitgebreid

De koppelingen die via de uitgebreide variant van het Generiek Koppelvlak (GKV koppelingen) tot stand komen, hebben toegang tot een zeer ruime gegevensset. Je kunt hierbij denken aan:

 • Algemene en gedetailleerde leerlinggegevens
 • Loopbaan-, (methode)toets- * en uitstroomgegevens
 • Absenties
 • LGF ('rugzak') gegevens
 • Leerling/verzorger relaties
 • Verzorgergegevens
 • Medewerkergegevens
 • Edex-standaard

* Let op: Toetsgegevens betreffen enkel de ruwe - door de school ingevoerde - scores. Berekende waarden kunnen niet uitgeleverd worden via de koppeling. 

De gegevens worden iedere dag (buiten kantoortijden) aangeboden. Zo kan jouw klant ieder dag op basis van de meest actuele gegevens vanuit ParnasSys verder werken in jouw systeem. Koppelpartners hebben de mogelijkheid om de gegevensset van een reeds gerealiseerde koppeling uit te breiden. ParnasSys behoud zich het hierbij het recht om eventueel de daarbij komende kosten in rekening te brengen bij de koppelpartner.

 


Single Sign On koppeling (SSO)

ParnasSys biedt de mogelijkheid om het ParnasSys account van jouw klant te koppelen aan jouw applicatie. Deze Single Sign On oplossing wisselt gebruikergegevens uit. Hierdoor kan de klant met zijn ParnasSys inloggegevens ook in uw systeem inloggen.

 

Aanvraagformulier koppelingen

Vul onderstaand formulier in om een UWLR, GKV basis, GKV uitgebreid of een SSO koppeling aan te vragen. Op dit moment ondersteunen wij geen andere typen koppelingen.