Veel basisscholen gebruiken het webbased
leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys.
In een eenvoudige en veilige omgeving voer je de informatie in die voor jouw school belangrijk is. Deze gegevens analyseer je en verwerk je in concrete plannen. Zo bouwen we samen aan onderwijs op maat en laten we kinderen bloeien.

Haal nog meer uit ParnasSys met aanvullende modules
en koppelingen! De uitbreidingen van ParnasSys
geven jou handvatten om beter te:

Communiceren

Volgen & plannen

Sturen

Communiceren

Door leerkrachten en ouders


Volgen & Plannen

Door leerkrachten en intern begeleiders


Sturen

Door directie en het bestuur


En meer ...