Kindbegrip van ParnasSys

Kindbegrip Atelier

Leerlingen spelen op het plein - parnassys

Kijkje in de toekomst van Kindbegrip

Kindbegrip staat niet stil. De komende maanden breiden we Kindbegrip uit met meer nieuwe mogelijkheden:

Zorgeloos uitwisselen met de Onderwijsinspectie

Kindbegrip - uitwisseling met de inspectie

We vinden het belangrijk dat je als schoolleider zo makkelijk en goed mogelijk communiceert met de Onderwijsinspectie.

Daarom maken we het zo makkelijk mogelijk om de MSV-rapportage uit te wisselen met de Onderwijsinspectie en maken we deze inzichtelijker voor de school. Zo hoef je straks nog maar één keer toestemming te geven voor uitwisseling van resultaten met de Onderwijsinspectie in plaats van jaarlijks.

Je krijgt vooraf inzicht in de kerngegevens die klaarstaan om met de Onderwijsinspectie uit te wisselen, je ziet op welke afgeronde afnames die zijn gebaseerd, welke afnames nog lopen en voor hoeveel leerlingen en groepen er nog géén afnames zijn. Zo zorg je dat lopende afnames op tijd worden afgerond, en onderbouw je waarom afnames voldoen aan de verplichtingen rondom representativiteit en privacy. Daarnaast kun je inzien welke gegevens er dit schooljaar en vorige schooljaren naar de Onderwijsinspectie zijn gestuurd.  Dit kan je helpen in gesprekken met de Onderwijsinspectie of binnen je schoolbestuur.

Denk met ons mee
Hoort het uitwisselen van de Kindbegrip MSV-resultaten (met de Onderwijsinspectie) van jouw school bij jouw verantwoordelijkheid? Help ons dan om de nieuwe werkwijze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Geef je via deze link op om mee te denken.

Gegevens van Kindbegrip in Ultimview

Ultimview Kindbegrip

Vanaf najaar 2023 zie je gegevens uit Kindbegrip ook terug in Ultimview. Dit geeft je inzicht in de brede ontwikkeling van leerlingen op groeps-, school- én bestuursniveau. Zo kun je gefundeerde beslissingen nemen voor beter onderwijs voor alle leerlingen.