Focus PO META

Omdat er méér in zit

Krijg méér zicht en grip op de onderwijsresultaten van jouw schoolbestuur. Zet de toetsresultaten om naar waardevolle stuurinformatie waarmee jij het verschil maakt voor je scholen en leerlingen.

Houd me op de hoogte
ParnasSys - leerlingen lezen boek op de bank
Focus PO META - vergelijk verschillende toetsaanbieders met de vix

Inzicht zonder moeite

Als schoolbestuur wil je de onderwijsresultaten goed in beeld hebben, zodat je goed voorbereid het gesprek aan kunt gaan met de scholen. Maar hoe zorg je voor betrouwbare en bruikbare data, zonder veel tijd en moeite te verspillen? Hoe doe je dat in een tijd waarin er zoveel verschillende toetsaanbieders zijn? Met Focus PO META krijg je de oplossing in handen om toetsresultaten om te zetten naar waardevolle stuurinformatie.

Focus PO META

Focus PO META is de bestuursmodule van Focus PO die schoolbesturen helpt om de kwaliteit en de effectiviteit van hun scholen te duiden, te vergelijken en te borgen.

Focus PO META maakt gebruik van een slimme rekenhulp: de vix. De vix is een unieke vergelijkingsmaat die de toetsresultaten van alle toetsaanbieders automatisch omrekent naar een schaal van 0 tot 100. Zo kun je appels met appels vergelijken, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over verschillende normeringen, vaardigheidsschalen of toetsaanbieders.

Focus PO Meta - ParnasSys | Breng van alle scholen de onderwijsresultaten naast elkaar in beeld

Breng van alle scholen de onderwijsresultaten naast elkaar in beeld

Focus PO Meta - ParnasSys | Vergelijk de onderwijsresultaten van de scholen vanuit één schaal, ongeacht met welke toetsaanbieder (Boom, Cito, Diataal en IEP) de school werkt

Vergelijk de onderwijsresultaten van de scholen vanuit één schaal, ongeacht met welke toetsaanbieder (Boom, Cito, Dia en IEP) de school werkt

Focus PO Meta - ParnasSys | Voorspel aan de hand van de LVS-toetsen hoe de leerlingen uitstromen op de referentieniveaus

Voorspel aan de hand van de tussentoetsen hoe de leerlingen uitstromen op de referentieniveaus

Focus PO Meta - ParnasSys | Analyseer hoe de onderwijsresultaten zich verhouden tot de schoolambities en scholen met een vergelijkbare schoolweging

Analyseer hoe de onderwijsresultaten zich verhouden tot de schoolambities en scholen met een vergelijkbare schoolweging

Tweede helft 2024

Integratie met de systemen van ParnasSys

Om schoolbesturen te voorzien van de beste informatievoorziening, worden er koppelingen gerealiseerd tussen Focus PO META en de systemen van ParnasSys. Deze integraties zorgen voor administratief gemak en eenduidige stuurinformatie in alle systemen. Zo krijg je één geïntegreerde oplossing die je zicht en grip geeft op de onderwijsresultaten!

In de tweede helft van 2024 mag je de volgende integraties verwachten:

  • Stuurinformatie in Ultimview: Combineer het beste van beide werelden en bekijk de stuurinformatie van Focus PO META in Ultimview van ParnasSys.
  • Cyclisch werken in Schoolkwaliteit: Maak gebruik van de Focus PO META rapportages in Schoolkwaliteit van ParnasSys om cyclisch werken te borgen.
  • Automatische koppeling met ParnasSys: Creëer administratief gemak en profiteer van de automatische koppeling tussen ParnasSys en Focus PO META.

Wij vinden dat bestuurders meer tijd moeten hebben voor waar ze écht van waarde zijn: aan tafel, naast schoolleiders. Om hen met inhoudelijke gesprekken te helpen het onderwijs voor hun leerlingen nog beter te maken.

Wijnand Gijzen
Directeur Focus PO
Lees het hele interview

Samen werken aan goed onderwijs

Bekijk de onderstaande video om een goed beeld te krijgen hoe Focus PO META jou helpt bij het analyseren van de onderwijsresultaten van jouw scholen.