Partners van ParnasSys

DULT-koppeling

Strategische partners

Gouwe Academie

Alle onderdelen van ParnasSys zet je in als middel bij het realiseren van goed onderwijs. En om dit te doen is het natuurlijk van belang dat je goed weet hoe je ze moet inzetten, hoe je het optimale eruit haalt. Omdat wij goed gebruik net zo belangrijk vinden als goede software, werken wij al vele jaren samen met onze partner Gouwe Academie. Bovendien werken we met Gouwe Academie nauw samen voor de module Leerlijnen.

Ga naar de website

Mijnschoolkwaliteit

Het gewijzigde toezichtskader vroeg om een andere aanpak op kwaliteitszorg en een andere manier van het inzetten van het juiste instrumentarium. Daarom werken we samen met Koninklijke Van Gorcum, Kwest Online en Cees Bos.

Ga naar de website

Plate

Als school wil je een goede uitstraling hebben naar ouders en andere geïnteresseerden. Daarvoor is een goede website belangrijk. Het onderhoud daarvan moet niet teveel werk zijn. Daarom werken we samen met Plate voor Schoolwebsites van ParnasSys.

Ga naar de website

Koppelpartners van ParnasSys

ParnasSys is hét leerlingadministratiesysteem van het primair onderwijs, en dat brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. We willen dat ons platform zo open mogelijk is, zodat ook andere leveranciers met ons systeem kunnen koppelen. Met het doel samen de leerkracht écht te ondersteunen. Dat kan gaan om NAW-gegevens van leerlingen die uitgewisseld worden of het versturen van toetsresultaten naar ParnasSys. We willen het de leerkracht zo makkelijk mogelijk maken.

Juf aan het uitleggen - ParnasSys

Wil je koppelpartner van ParnasSys worden?

Ondanks dat we het belangrijk vinden om een open platform te zijn, kan niet iedereen koppelpartner van ParnasSys worden. De zorgplicht naar scholen en besturen nemen we serieus, daarom beoordelen we elke aanvraag zorgvuldig en volgt er een strenge intake. Koppelingen en het delen van persoonsgegevens wordt uitsluitend mogelijk gemaakt als de onderwijsinstelling hier toestemming voor geeft. Dit betekent dat niet ParnasSys, maar de school bepaalt welke koppeling wordt gebruikt en of de gegevens verstrekt mogen worden aan de betreffende koppelpartner.

Dien een koppelverzoek in