Microsoft koppeling

Vergroot het gebruiksgemak
van ParnasSys

Veel heen en weer klikken, tig keer inloggen en je bestanden niet kunnen vinden. Dat is nu verleden tijd met de Microsoft-koppeling!

Integratie met Microsoft 365

  • Documenten uit SharePoint zoeken en ernaar linken vanuit ParnasSys
  • Alle documenten rondom leerlingen terugvinden in ParnasSys
  • Inloggen met je Microsoft-account in ParnasSys
  • Medewerkers hoeven nog maar één wachtwoord te onthouden

Gebruiken de scholen van jouw bestuur naast ParnasSys ook Microsoft 365 om documenten te ontwikkelen voor het leerlingdossier? Voorkom dat medewerkers informatie dubbel administreren en creëer een prettig werkproces voor het opslaan en raadplegen van deze documenten in ParnasSys. En dat alles met één centrale inlog voor je medewerkers.

Zo werkt de integratie met Microsoft 365 voor leerkrachten

Rechtstreeks vanuit
ParnasSys documenten uit Microsoft SharePoint toevoegen en raadplegen

Voeg rechtstreeks vanuit ParnasSys documenten aan de leerling- of groepsmap toe die in Microsoft Sharepoint staan opgeslagen. Zorg dat álle informatie rondom je leerlingen snel en veilig te raadplegen is via ParnasSys.

Bewerk documenten online in je Microsoft 365-omgeving en voorkom onnodige administratie zoals het downloaden en aanpassen en weer opslaan van bestanden in ParnasSys.

Medewerkers hoeven maar één wachtwoord te onthouden

Met de koppeling loggen medewerkers met hun Microsoft-account in ParnasSys in. Zij hoeven dus nog maar één wachtwoord te onthouden. Is een medewerker al aangemeld bij Microsoft? Dan logt hij automatisch in ParnasSys in.

Dit moet je weten

  • Je neemt de koppeling op bestuursniveau af. Op deze manier kunnen alle scholen die onder jouw bestuur vallen de voordelen ervaren.
  • Je kiest de Microsoft- óf de Google-koppeling. Het is niet mogelijk om met beide koppelingen binnen een bestuur naast elkaar te werken.
  • Wist je dat besturen die de HR-koppeling van Cloudwise afnemen gratis de beschikking krijgen over de Microsoft-koppeling?
  • Voor het activeren van de koppeling heb je een bovenschoolse ParnasSys-omgeving nodig.
  • Ben je een eenpitter? Ook dan heb je een bovenschoolse ParnasSys-omgeving nodig.
  • Heb je nog geen bovenschoolse ParnasSys-omgeving? We zetten het graag voor je klaar. Mail naar relatiebeheer@parnassys.nl

Microsoft + HR-koppeling

In samenwerking met onze partner Cloudwise bieden wij ook een HR-koppeling. Hiermee beheer je de medewerker-accounts vanaf één centrale plek: je HR-systeem. De Microsoft-koppeling maakt hier onderdeel van uit en is dus inbegrepen. Heb je interesse?

Bestuurspakket

De Microsoft-koppeling is onderdeel van het bestuurspakket van ParnasSys

Meer informatie

Heb je een vraag?

Neem dan contact op via relatiebeheer@parnassys.nl

Contact opnemen