Kindbegrip van ParnasSys

Kindbegrip | hét systeem voor sociaal-emotioneel leren

Samen bouwen aan gelukkig leren

Als leerkracht ken jij je klas als geen ander. Je weet wat je leerlingen nodig hebben om lekker in hun vel te zitten. Met jouw kennis en Kindbegrip ter ondersteuning bouw je samen aan een veilige en prettige leeromgeving.

Informatiepakket aanvragen
Leerlingen in de klas

Kindbegrip - ondersteuning bij signaleren, analyseren en handelen

Ondersteuning bij signaleren, analyseren en handelen

Integratie met onze groepskaart en andere oplossingen

Integratie met onze groepskaart en andere oplossingen

Kindbegrip - praktische handelingssugesties van gedragsdeskundige Dr. Kees van Overveld

Praktische handelingssuggesties van gedragsdeskundige dr. Kees van Overveld

Compleet beeld door leerkracht- én leerlingvragenlijsten

Ontdek Kindbegrip

Als leerkracht ben jij de professional. Je voelt je leerlingen haarfijn aan. Annemijn staart opeens veel naar buiten. Reza heeft altijd veel vriendjes om zich heen. En Jasper komt de laatste tijd wat neerslachtig binnen. Dit soort signalen gaan niet aan jou voorbij. Maar hoe krijgt de groep precies wat het nodig heeft?

Drie fasen van Kindbegrip, signaleren, analyseren en handelen

Kindbegrip van ParnasSys helpt je om deze signalen eenvoudig te structureren, zodat je altijd het overzicht houdt. Signaleer, analyseer en handel. Met behulp van deze planmatige aanpak bied je extra ondersteuning aan leerlingen die dat écht nodig hebben. Zie je geen reden voor handelen? Dan doe je niets. Hierdoor besteed je jouw kennis, schaarse tijd en aandacht optimaal.

Krijg je belangrijke inzichten op groepsniveau? Pas onderdelen van Sova-methoden toe op een onderwerp dat binnen de groep extra aandacht nodig heeft.

Bouwen aan sociaal-emotionele ontwikkeling & sociale veiligheid

Ontdek de twee onderdelen binnen Kindbegrip: sociaal-emotioneel leren (SEL) en de monitor sociale veiligheid (MSV). Deze onderdelen geven je zicht op de belangrijke onderwerpen: sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid.

Sociaal-emotioneel leren - kindbegrip

Sociaal-emotioneel leren

Dit onderdeel helpt je bij het verzamelen van gegevens op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van je groep, met de SEL-theorie als basis. Deze theorie geeft je meer grip op de emotionele (ik), sociale (jij) en morele (wij) competenties van de leerling.

Er zijn zowel leerkrachtobservatielijsten (leerjaar 1 t/m 8) als leerlingvragenlijsten (leerjaar 5 t/m 8). Door je eigen observaties te vergelijken met wat leerlingen zelf vinden, krijg je een compleet beeld.

Meer weten over dit onderdeel van Kindbegrip?

Alles over SEL
Monitor sociale veiligheid met Kindbegrip

Monitor sociale veiligheid

Elk kind moet zich toch veilig voelen op school? Met de monitor sociale veiligheid volg je gemakkelijk de sociale veiligheid op school. De leerlingen (vanaf groep 6) vullen zelf de vragenlijsten in. De uitkomsten kunnen een aanleiding zijn om het gesprek aan te gaan over bepaalde thema’s binnen je groep.

Wissel daarnaast eenvoudig gegevens uit met de onderwijsinspectie. Dit helpt je om gemakkelijk aan de Zorgplicht sociale veiligheid te voldoen.

Meer weten over dit onderdeel van Kindbegrip?

Alles over MSV

Inkijkje in Kindbegrip:

Groepsoverzicht

Kindbegrip - Groepsoverzicht

Op het beginscherm – Groepsoverzicht – zie je de uitkomsten van de leerkracht observatielijsten en leerlingvragenlijsten in één oogopslag.

Ook wissel je gemakkelijk tussen de overzichten van de verschillende vragenlijsten: SEL, MSV, MSV (stellingen) en SEL+MSV gecombineerd.

Begin direct nieuwe afnames, print overzichten en identificeer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Start eenvoudig de analyse en ga verder naar de handelingsfase.

MSV

Kindbegrip - MSV uitwisseling met de inspectie landingspagina

Heb je in ParnasSys de rol applicatiebeheerder of intern begeleider dan zie je in Kindbegrip het tabblad ‘Uitwisseling’. Vanuit het startscherm heb je de opties om de uitwisseling voor te bereiden of om eerst de MSV-gegevens te bekijken.

Bij ‘Gegevens inzien‘ vind je een handig overzicht van alle MSV-gegevens van dit schooljaar, inclusief het aantal leerlingen vanaf leerjaar 6, gemiddelde ruwe scores voor welbevinden, ervaren veiligheid, aantasting veiligheid, en gegevens over verschillende leerjaren.

Zijn de afname gegevens klaar om uitgewisseld te worden? Beantwoord vragen over representativiteit en privacy, en geef toestemming om gegevens automatisch te delen met de Onderwijsinspectie op 1 juli.

Bibliotheek: analyse

Kindbegrip - Analyses hoofdscherm

Na het afronden van de signaleringsfase brengt de analysefase van Kindbegrip verdieping in jouw aanpak. Bekijk onze bibliotheek en vul gegevens uit de signaleringsfase aan met waardevolle inzichten, bijvoorbeeld verkregen door persoonlijke gesprekken met de leerlingen. Als gebruiker heb jij de vrijheid om per leerling de meest passende analysevorm te kiezen.

Bibliotheek: handelingssuggesties

Kindbegrip - Handelingssuggesties hoofdscherm

De praktische handelingssuggesties ondersteunen de leerkracht tijdens het opstellen van een handelingsplan. Omdat leerlingen verschillen in ontwikkelingsniveau en onderwijsbehoeften, kun je ook de handelingssuggesties van de andere leerjaren bekijken.

Startpakket

Kindbegrip startpakket - tijdlijn deel 1, 2 en 3

Het Kindbegrip startpakket geeft je de benodigde informatie en ondersteuning om als school zelfstandig van start te gaan met Kindbegrip.

Ben je ib’er? Dan is dit startpakket jouw hulpmiddel om als specialist van Kindbegrip binnen jouw school op te treden. Uiteraard kan iemand anders deze rol ook op zich nemen. Aan de hand van presentaties, draaiboeken en een e-learning leg  jij – samen met je team – een goede basis voor het in gebruik nemen van het nieuwe systeem en kennis over de bijbehorende theorie.

Integraties

Groepskaart gekoppeld aan Kindbegrip

Groepskaart

De SEL-competenties en MSV-resultaten zijn geïntegreerd in de groepskaart. Alle gegevens in één overzicht. Ontdek de mogelijke verbanden tussen het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling en de beleving van de veiligheid. Of leg deze naast toetsresultaten. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat een laag resultaat in relatie staat met het welbevinden.

Ultimview Kindbegrip

Ultimview

Krijg inzicht in SEL-competenties en MSV-resultaten op groeps- én schoolniveau met Ultimview. Ga met het team in gesprek en maak gebruik van de gegevens om (beleids)keuzes te maken.

Schoolkwaliteit - Kindbegrip

Schoolkwaliteit - Binnenkort beschikbaar!

Profiteer van het snelle en efficiënte werkproces en vind de automatisch overgenomen SEL- en MSV-gegevens terug in de rapportages van Schoolkwaliteit. Voeg analyses, conclusies en eventuele actiepunten toe om de rapportage compleet te maken.