Ouderportaal van ParnasSys

Ouderportaal van ParnasSys

Hou ouders onderwijsinhoudelijk betrokken

Ouderportaal is het platform waar je snel en eenvoudig informatie deelt met de ouders over toetsresultaten, rapporten of andere notities.

Bestel direct
Vergroot de ouderbetrokkenheid met ParnasSys

Het webportaal voor onderwijsinhoudelijke betrokkenheid

Ouderportaal - Bepaal welke informatie uit ParnasSys wordt gedeeld met ouders

Bepaal welke informatie uit ParnasSys wordt gedeeld met ouders

Ouderportaal - Betrek ouders bij het ontwikkelen van een leerlingdossier

Betrek ouders bij het ontwikkelen van een leerlingdossier

Ouderportaal - Deel het rapport digitaal met ouders

Deel het rapport digitaal met ouders

Ouderportaal - Kom direct tot de kern tijdens oudergesprekken

Kom direct tot de kern tijdens oudergesprekken

Het Ouderportaal is hét portaal waarmee je ouders betrekt bij de ontwikkeling van hun kind naast de al bestaande voortgangsgesprekken. Schoolbreed bepaal jij welke informatie je beschikbaar stelt, die vervolgens (vanwege de diepe integratie met ParnasSys) meteen met ouders gedeeld wordt. Denk aan het delen van notities, toetsresultaten of rapporten. Maar het portaal kan ook gebruikt worden om ouders zelf verantwoordelijk te maken voor het up-to-date houden van de NAW-gegevens van de leerling.

Gebruik je ook Parro?
Dan kun je als school er voor kiezen dat ouders via Parro notificaties ontvangen van updates op het Ouderportaal.

Zo werkt het Ouderportaal voor scholen

Parnassys - blije leerling

Bespaar tijd

Heb je ParnasSys al optimaal ingericht met hulpplannen en duidelijke categorisering van notities? Maak je gebruik van het digitaal rapport? Zodra er duidelijke teamafspraken zijn gemaakt en de inrichting van ParnasSys sluit hierop aan, scheelt het Ouderportaal je enorm veel tijd in de communicatie met ouders. Bovendien creëer je een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind én kunnen tussentijdse gesprekken gaan over zaken zoals de sociaal emotionele ontwikkeling, het welbevinden en gedrag in de klas.

ParnasSys schoolbibliotheek

Makkelijk inrichten vanuit ParnasSys

Vanuit ParnasSys kies je wat ouders wél en niet kunnen zien in het Ouderportaal. Denk aan persoonlijke informatie zoals medische gegevens en absenties maar ook onderwijsinhoudelijke zaken zoals ontwikkelingsplannen en notities om samen met ouders kenmerken van het kind in beeld te brengen.

‘Starten met een visie op ouderbetrokkenheid is een voorwaarde om het ouderportaal op een effectieve manier open te stellen. Gebruik de checklijst!’

 

Stichting STAIJ

Lees het hele verhaal

Aan de slag met het Ouderportaal

Download Aandachtspunten bij implementatie

Kosten Ouderportaal

Licentie

€ 1,20

per leerling per jaar

Begin vandaag met het Ouderportaal van ParnasSys

Vergroot de ouderbetrokkenheid met ParnasSys