Bestuurspakket van ParnasSys

Sinds dit jaar is voor schoolbesturen de basislicentie van ParnasSys uit te breiden met het Bestuurspakket van ParnasSys. De onderdelen van dit pakket stelt besturen in staat om bovenschools eenvoudig inzicht, regie en controle te hebben op belangrijke zaken zoals toegang, onderwijsinhoud en beheer.

Bestuurder - ParnasSys

Het Bestuurspakket van ParnasSys bestaat uit de volgende onderdelen:

Lena - Parnassys icon

Monitoromgeving (Bovenschoolse module)

Ultimview van ParnasSys

Ultimview

Lena - Parnassys icon

Google- / Microsoft-koppeling

Monitoromgeving (Bovenschoolse module)

Met behulp van de Monitoromgeving van ParnasSys is het weergeven en tevens wijzigen van instellingen voor meerdere ParnasSys omgevingen mogelijk. Denk aan het toevoegen van bovenschoolse activiteiten, mededelingen of absentieredenen.

Ook het bovenschools beheer van ParnasSys-accounts van medewerkers vindt plaats in deze omgeving. Bovenschools beheerde medewerkers kunnen dan met één account toegang krijgen tot meerdere ParnasSys omgevingen van scholen binnen het bestuur. Daarbij hoeft er niet steeds opnieuw te worden in- en uitgelogd om te wisselen van omgeving.

In ParnasSys worden veel persoonsgegevens verwerkt en daarom besteden wij extra zorg aan privacy en security. Dat doen we onder andere door strenge technische eisen te hanteren voor ParnasSys, maar ook door gebruikers te vragen zorgvuldig met hun inloggegevens om te gaan. Zo adviseren wij gebruik te maken van twee factor authenticatie (2FA). In ParnasSys heet dit twee-staps-verificatie en met de Monitoromgeving kan dit bovenschools voor alle gebruikers centraal worden ingeregeld.

Ultimview

Leerling aantallen in Ultimview van ParnasSys

Met Ultimview van ParnasSys monitor je de onderwijskwaliteit op organisatie- en schoolniveau. Op deze manier heb je grip op de grote hoeveelheid onderwijsdata, zoals leerlingstromen, groepsgrootte, leeropbrengsten en leerlingprognoses.

Met meer dan 15 dashboards krijgen scholen en besturen op toegankelijke wijze inzicht in de onderwijskwaliteit. Vergelijk data met voorgaande leerjaren of vergelijk toetsresultaten met andere scholen als je daar toegang tot hebt. De gegevens staan overzichtelijk in interactieve dashboards waarbij er een verdeling is op leerlingen, opbrengsten en kwaliteitszorg.

Google-/Microsoft-koppeling

In de afgelopen jaren zijn koppelingen ontwikkeld tussen ParnasSys en de omgevingen van Microsoft en Google. Het stelt gebruikers in staat om via ‘Single Sign-on’ met een Google- of Microsoft-account in te loggen op ParnasSys, zo hoeven medewerkers nog maar één inlog te onthouden. Met de documentenkoppeling blader je eenvoudig door je SharePoint- of Google Drive-omgeving om vanuit het leerlingdossier te linken naar bestanden uit deze online omgevingen. Zo voorkom je dubbel werk en ontstaat er een prettig werkproces voor het opslaan en raadplegen van deze documenten in ParnasSys.

Met deze koppelingen als onderdeel van het Bestuurspakket van ParnasSys, zorg je voor extra veilige en eenvoudige toegang tot ParnasSys en vergemakkelijk je het de gebruikers om een compleet dossier vast te leggen.

 

Bestel het Bestuurspakket

Samen houden we ParnasSys veilig

Je verwerkt als school veel gegevens in ParnasSys. In deze blog lees je over wat jij kunt doen aan informatiebeveiliging en wat wij als ParnasSys daarvoor doen.