Aanvraagformulier besturenfusie

Met het onderstaand formulier kun je een besturenfusie aanvragen

Gegevens aanvrager (bevoegd gezag van het op te heffen bestuur)