Aanvraagformulier fusie

Met het onderstaand formulier kun je een fusie aanvragen

Gegevens contactpersoon

Dit formulier dient te worden ingevuld door iemand van jullie bestuur met tekenbevoegdheid.