Nieuwe SLA

Hier vindt u de meest actuele afspraken over gebruiksvoorwaarden en onze dienstverlening; de zogenoemde ‘Service Level Agreement’ (SLA). Hierin staat wat scholen van ons mogen verwachten op het gebied van beschikbaarheid, oplostijden bij problemen en het onderhoud dat wij verrichten. Andersom leest u daar wat wij van gebruikers verwachten als zij met ParnasSys werken en hoe het indienen van vragen en meldingen in zijn werk gaat.

Bekijk hier de nieuwe SLA: