Veilig communiceren met Parro

  • Parro is een gesloten omgeving en alleen toegankelijk voor jouw groep
  • De Verwerkersovereenkomst van ParnasSys geldt ook voor Parro
  • Telefoonnummers of e-mailadressen delen is niet meer nodig
  • Privacy-voorkeuren van ouders registreren én inzien via Parro
  • Scheiding tussen werk en privé door stiltemodus voor leerkrachten
  • Parro staat voor bescherming onder de AVG (privacy-wet)
Leerling blij buiten schoolplein - parnassys

Fotoalbums delen

Zoekt jouw school naar een veilig en modern alternatief voor foto’s op Facebook of op de schoolwebsite?

Parro maakt het mogelijk om snel, gemakkelijk en veilig foto’s met de hele klas te delen. Of deel juist een foto met slechts enkele ouders. Je kunt tot wel 30 foto’s tegelijk versturen. Naast foto’s kun je bovendien ook filmpjes en bestanden toevoegen.

Parro, de ouderapp van ParnasSys

Privacy-voorkeuren respecteren

Omdat we met ieders specifieke voorkeuren rekening houden, hebben we dit makkelijk en veilig opgelost. Alles staat in 1x op de juiste plek in ParnasSys. Scheelt ook administratie.

Met Parro heb je als leerkracht inzichtelijk wie er allemaal op de foto mag. En als ouder kun je makkelijk je eigen voorkeuren beheren. Transparant en eenvoudig.

Privacy-voorkeuren laten registreren door ouders Parro

Hoe kunnen ouders privacy-voorkeuren doorgeven in Parro

parnassys juf legt uit

Parro beschermt

Parro helpt jou om veilig met jouw groep te communiceren. Dit doen wij door data beschermd op te slaan. En dit kun jij doen door jouw omgeving te stimuleren bewust om te gaan met foto’s en andere gevoelige informatie.

 

Parro AVG bewaarplicht en verwijderplicht

Leesvriendelijk privacybeleid

Wij vinden het belangrijk dat je begrijpt wat Parro met jouw gegevens doet.

Deze leesvriendelijke samenvatting is geen vervanging van de ParnasSys Verwerkersovereenkomst of ons Privacystatementmaar geeft je een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen. 

Raadpleeg bovenstaande documenten voor een volledig beeld van hoe wij (Topicus.Education B.V.) ons inzetten voor jouw privacy. 

Op deze pagina maken we een onderscheid tussen content en gebruikersgegevens:

Content – Afbeeldingen, foto’s, teksten, berichten, agenda afspraken en vergelijkbare informatie, die door leerkrachten worden geplaatst binnen Parro.
Gebruikersgegevens – Opgeslagen accountinformatie, zoals naam, e-mailadres en eventueel een profielfoto van ouders/verzorgers die toegang hebben gekregen tot Parro.

Wie levert Parro?

Parro wordt geleverd door Topicus. Topicus is aangesloten bij het privacyconvenant voor het onderwijs en heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met schoolbesturen. Topicus mag de in Parro opgeslagen persoonsgegevens niet gebruiken voor haar eigen doeleinden.

Wie heeft toegang tot Parro?

De content binnen Parro wordt alleen getoond aan degenen waarmee jij, als leekracht, het zelf gedeeld hebt. Maar we moedigen leerkrachten en scholen wel aan met elkaar in gesprek te gaan over hoe er binnen de school met foto’s en andere privacygevoelige informatie wordt omgegaan.

Bij Parro staat veiligheid voorop. Ouders kunnen alleen op uitnodiging toegang krijgen tot groepen binnen Parro. Deze uitnodigingen worden door de leerkracht gecontroleerd en aangepast waar nodig.

Medewerkers van Parro hebben alleen toegang tot de gebruikersgegevens en content, wanneer dat voor de uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijk is. Zij zullen alleen content of gebruikersgegevens opvragen wanneer dit nodig is voor technische ondersteuning. Toegang van medewerkers tot de database wordt gelogd en beheerd via KeyHub.

Wat als gebruikers zelf foto’s gaan verspreiden?

Wij proberen dit zo veel mogelijk te ontmoedigen, door bijvoorbeeld directe deelfuncties uit te schakelen. We kunnen echter niet alles tegenhouden, denk bijvoorbeeld aan een ouder die een screenshot maakt van een foto of deze download. Ga als school daarom hierover in gesprek met ouders om heldere afspraken te maken en de juiste verwachtingen te scheppen. Als ouder mag je namelijk best foto’s voor privégebruik downloaden, maar met het delen van een foto waar ook andere kinderen op staan moet zorgvuldig worden omgegaan. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers, in dit voorbeeld dus de ouder.

Welke gebruikersinformatie verzamelt Parro?

Accountinformatie, zoals e-mailadres, naam en (eventueel) profielfoto, kunnen ouders zelf instellen en altijd weer wijzigen. Voor leerkrachten worden deze gegevens via een beschermde manier uit ParnasSys opgehaald, net als de pasfoto’s en namen van de kinderen.

E-mailadressen zijn trouwens afgeschermd en dus alleen inzichtelijk voor de gebruiker zelf.

Verder verzamelt Parro analytische gegevens om ons product te verbeteren en fouten op te kunnen sporen. Deze gegevens zijn altijd anoniem en kan niet naar een individuele gebruiker herleid worden.

Waarvoor gebruikt Parro de data?

Waarvoor wel
Het e-mailadres wordt door ons gebruikt als uniek ID, om je wachtwoord te kunnen herstellen en andere beheertaken uit te voeren. De leerkracht kan het e-mailadres van ouders uit ParnasSys opvragen om ouders uit te nodigen voor het gebruik van Parro. Ook is het e-mailadres een vangnet wanneer je berichten gemist hebt in de app en om te informeren over de werking van Parro. In bijzondere gevallen kan het e-mailadres gebruikt worden om aankondigingen te maken, bijvoorbeeld bij belangrijke grote functionele wijzigingen. Deze aankondigingen zullen vooral op de leerkracht gericht zijn, de leerkracht kan vervolgens de ouders informeren.

Waarvoor niet
Gegevens die jij aan Parro verstrekt (zowel direct als indirect) worden niet met andere gebruikers gedeeld of voor reclamedoeleinden gebruikt.

Waarvoor vraagt de Parro app permissie?

Bij het installeren vraagt de app om permissies. Deze zijn niet strikt noodzakelijk voor het gebruik van de Parro app, ze voegen wel belangrijke functionaliteit toe.

  • Camera permissie: Toegang tot de camera zorgt ervoor dat je met de Parro app zelf een foto kunt nemen en direct versturen in bijvoorbeeld de chat kanalen van Parro.
  • Opslag permissie: Toegang tot de opslag zorgt ervoor dat je bestanden of foto’s uit Parro kunt opslaan voor je eigen archief OF dat je een bestand of foto kunt selecteren van je telefoon voor verzending via Parro.
  • Identiteit permissie: Toegang tot de identiteit zorgt ervoor dat Parro accountgegevens veilig kan opslaan in de beveiligde sleutelopslag van je telefoon. Erg handig als je niet iedere keer opnieuw wilt hoeven inloggen bijvoorbeeld. Deze permissie is verwarrend qua naamgeving. Helaas hebben we op de naamgeving geen grip.
  • Agenda permissie: Toegang tot de agenda zorgt ervoor dat je zelf kunt kiezen om Parro agenda items ook te tonen in je normale telefoon agenda, zodat je alles overzichtelijk bij elkaar hebt en agenda herinneringen ontvangt voor aanvang. Na het geven van deze permissie kun je zelf een agenda koppelen via het 2e tabblad in Parro.