Verwerkersovereenkomst 4.0

Als school verwerk je veel informatie in ParnasSys. Dit gaat om persoonlijke, gevoelige informatie over de leerlingen en medewerkers. Het is dan belangrijk dat je als school weet wat er met deze data gebeurt. De Algemene Verordening Gegevenesbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 actief is, ziet erop toe dat deze persoonsgegevens goed worden beschermd.

Deze Europese wet heeft ook impact op jouw school. Zo wordt er van elke organisatie verwacht dat zij een overeenkomst sluiten met elke organisatie die de gegevens waarvoor jij verantwoordelijk bent ‘verwerkt’. In deze zogeheten ‘Verwerkersovereenkomst’, die een opvolger is van de Bewerkersovereenkomst zoals onder de WBP gold, leg je afspraken vast over de voorwaarden van de verwerking.
Onder andere de onderwijsraden (waaronder PO-raad) en ICT leveranciers hebben een nieuw Privacyconvenant opgesteld met daarbij een model Verwerkersovereenkomst die door onderwijsinstellingen gebruikt kan worden om deze afspraken vast te leggen. Wanneer je het onderstaande formulier invult en opstuurt, kun je de door ons vooringevulde Verwerkersovereenkomst downloaden, zodat je deze kunt ondertekenen en retourneren. Tot die tijd blijft de Bewerkersovereenkomst 2.0 gewoon geldig.

Let op: De verwerkersovereenkomst dient ondertekend te worden door een tekenbevoegd persoon van het bevoegd gezag, dus op bestuursniveau.

Naast de Verwerkersovereenkomst verplicht de AVG elke publieke organisatie een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG (bron: Autoriteit Persoonsgegevens). Om de Verwerkersovereenkomst te downloaden vragen wij je om hieronder aan te geven wie voor jullie bestuur de FG is. Zo weten wij met wie wij moeten communiceren over privacy-gerelateerde zaken.

Verwerkersovereenkomst ondertekenen

Voor het ondertekenen van de Verwerkersovereenkomst maken wij gebruik van de Dienst Verwerkersovereenkomsten (DV) van Kennisnet. Voor alle schoolbesturen waarvan één of meerdere scholen met ParnasSys werkt staat de overeenkomst daar klaar om ondertekend te worden. Voor meer informatie over de Dienst Verwerkersovereenkomsten, klik hier.

ParnasSys - leerling leest

FAQ