Gouwe Academie

Wij zijn Gouwe Academie, een jong, ervaren, energiek en ambitieus bedrijf. Jong omdat we als zelfstandige B.V. sinds 1 januari 2021 bestaan. Ervaren omdat we onze activiteiten vóór 1 januari 2021 uitvoerden onder de vlag van Driestar onderwijsadvies. Onze kennis en expertise zie je terug in de producten en diensten die wij aanbieden. Wij maken werken in het onderwijs lichter, leuker en beter. Wat zich in jouw dag vertaalt naar minder werkdruk, meer werkplezier én een hogere onderwijskwaliteit.

Onze aanpak
Wij gaan in onze aanpak een stap verder dan trainen. We dagen je uit om vanuit een visie te werken. Wat zijn je ambities? Waar wil je naartoe? En wat is daarvoor nodig? Vanuit jouw doelen vormen wij een training waarin je de oplossingen van ParnasSys optimaal inricht én leert gebruiken. Door onze unieke kennis van alle modules zijn wij in staat om het in samenhang aan te pakken. Jij houdt de regie, wij zorgen dat de software voor jou werkt in plaats van andersom. Dat helpt niet alleen concrete doelen te realiseren, maar maakt ook je werk leuker.

Onze thema’s
Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling, Oudercommunicatie, SEL, HOGW, Leerling- en groepsbegeleiding, Jonge kind, Teamontwikkeling, Passend Onderwijs, Speciaal Onderwijs

ParnasSys-modules
De basis van ParnasSys, Ontwikkelingsperspectief, Schoolkwaliteit, Ultimview, Parro, Schoolkassa, Ouderportaal, Kindbegrip, Leerlijnen

Bezoek website