Wij zijn Helder Onderwijsadvies.
Wij zijn er voor besturen, schoolleiding en leerkrachten die geloven in het belang van inzicht in theorie én praktijk om onderwijs beter te maken.

Vanuit mentorschap leiden wij je doelgericht en met plezier naar de beste handvatten om pedagogisch, didactisch en organisatorisch keuzes te maken die écht werken.

Onze essentie? We verhelderen de leerkracht. Door te begrijpen, te oefenen en te doen.

Samen bouwen we aan een nieuwe, florerende generatie.

Onze aanpak
In de hectiek van alledag is het behouden van de juiste koers en focus een flinke uitdaging. Sta samen met ons aan het roer en versterk de uitvoering en aansturing van jullie onderwijs in de essentiële basisvakken: Nederlandse taal, rekenen, gedrag en burgerschapsonderwijs. Bekijk met ons hoe je vanuit de schoolambities het schoolaanbod goed kunt afstemmen op jouw leerlingpopulatie. Ontdek vervolgens hoe je op basis van verzamelde data over de leerlingen doordachte keuzes kunt maken. Waar kun je voortbouwen op wat werkt en waar zijn aanpassingen nodig? Met het volledige team houd je zicht op de ontwikkeling van al jouw leerlingen. Op school-, groeps- en leerlingniveau stuur je bij waar nodig om jullie eigen doelen te realiseren.

In onze cursussen, trainingen en adviestrajecten brengen we theorie en praktijk samen, en focussen we op wat écht werkt. Zo houd je vanuit koers en focus zelf de regie over het onderwijs dat je biedt en merkt de leerling in de klas morgen al het verschil.

Onze thema’s
HGW/OGW, Jonge kind, Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling, Passend onderwijs, teamontwikkeling

ParnasSys-modules
Schoolkwaliteit, Ultimview, Leerlijnen

Bezoek website