Een basisschool in Houten aan de slag met hoogbegaafdheid

Categorie: Hoogbegaafdheid, Nieuws, Leerlijnen

Gepubliceerd op:

Passend onderwijs staat hoog in het vaandel op basisschool De Velduil. Stichting Openbaar Onderwijs Houten heeft in 2013 al besloten om onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen aan te bieden op obs Klavertje Vier (een van de twee gefuseerde scholen die nu De Velduil vormen).

Met het starten van het zogenaamde ‘Piramide onderwijs’ begon een spannend traject van oriënteren, faciliteren en opbouwen om van deze nieuwe onderwijsaanpak een succes te maken.

In het schooljaar 2013-2014 werd een start gemaakt met 19 leerlingen en twee leerkrachten, beiden gespecialiseerd in het onderwijzen van hoogbegaafde leerlingen. In de jaren daarop heeft het Piramide onderwijs haar meerwaarde bewezen; kinderen uit Houten en omstreken vonden hun weg naar de school. Inmiddels heeft BS De Velduil 360 leerlingen, waarvan 90 hoogbegaafde kinderen.

Onlangs is de school gestart met het traject rond hoogbegaafdheid van ParnasSys. Wij gingen langs bij directeur Nicky Mertens om haar te vragen waarom ze met ParnasSys aan de slag ging.

Waar waren jullie naar op zoek?

“De Velduil is een fusieschool met daarbinnen een hoogbegaafdheidsafdeling. We hebben ongeveer 90 hoogbegaafde leerlingen. Voor al onze leerlingen zien we dat het niet alleen fijn is om cognitieve doelstellingen te hebben maar ook metacognitieve doelen. We verwachten dat de leerlijnen van ParnasSys voldoen aan onze behoefte om een goede doorgaande lijn te hebben van deze metacognitieve doelstellingen.”

Wat trok jullie aan in deze leerlijn (van ParnasSys)?

“De helderheid van de leerlijnen en een duidelijke opbouw voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw sprak ons aan. Daarnaast is de koppeling met ParnasSys een groot voordeel, zodat we op ook de resultaten van deze leerlijn mee kunnen nemen in het rapport voor de kinderen.”

Wanneer starten jullie?

“We zijn al gestart. We hebben de starttraining gehad en een stuurgroep opgericht. We zijn nu druk bezig met de inrichting van de leerlijn voor onze school (gedifferentieerde doelstellingen voor onze Piramide (hoogbegaafde) leerlingen en de rest van de leerlingen.) Binnenkort willen we hier een verdiepingsslag mee maken.”

Wat verwachten jullie van de leerlijn?

“We sturen op een systematische aanpak om ook aan metacognitieve doelen te werken. We verwachten dat de leerlijn ons daarbij kan helpen!”

Meer hierover lees je in deze blogpost over de leerlijnen hoogbegaafdheid. Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met Martine Blonk.

Martine Blonk

Onderwijsadviseur

Martine Blonk