Adaptief toetsen: wat laat je aan ouders zien?

Categorie: Nieuws, Niet-methode toetsen, Methodetoetsen

Gepubliceerd op:

Sinds Passend Onderwijs worden steeds meer kinderen adaptief getoetst, wat op zich een goede ontwikkeling is. Als je met ParnasSys werkt, hoe vertel je dan bijvoorbeeld aan de ouders wat de de leervordering van hun kind is en hoe laat je dat zien? ParnasSys kent daarvoor verschillende overzichten.

Vaak wordt het overzicht Leerlinganalyse, weergave Niveauwaardegrafiek gebruikt. Deze is, voor het hoofdvakgebied waar een adaptieve toets is ingezet, niet betrouwbaar. Ook de andere variant van het overzicht Leerlinganalyse, de Vaardigheidsscoregrafiek, laat een moeilijk uit te leggen set met lijnen zien.

Het overzicht dat dan overblijft is de DLE-grafiek. Deze is te vinden via Overzichten, Leerlingvolgsysteem, Overig lvs.

Voor intern begeleiders en leerkrachten is het goed om te beseffen dat bij het gesprek over de vorderingen van leerlingen die voor een of meerdere vakken adaptief getoetst zijn, er geen gebruik gemaakt moet worden van de weergaven A t/m E, I t/m V en Niveauwaarden. Welke weergaven zijn in deze gevallen dan wel bruikbaar? Dat zijn: de vaardigheidsscore (VS) het functioneringsniveau (FN) of de DLE; bij deze laatste kan ook het leerrendement (LR) betrokken worden.

Een ‘kale’ vaardigheidsscore (VS) op zich is een lastig uit te leggen getal als je er geen kader bij hebt. Een functioneringsniveau (FN) is al beter te verklaren, maar is wel een ruim begrip in die zin, dat je bijvoorbeeld net het FN M5 hebt gehaald. Maar in dat niveau kun je ook halverwege en ook aan het eind zitten; dus tegen de E5 aan.

Het gesprek op grond van DLE’s is dan het meest precieze, omdat DLE’s met ‘leermaanden’ werken: bij een DLE van 30 ben je als kind toch net iets verder ontwikkeld dan bij een DLE van 29.

In de afbeelding zie je van dezelfde leerling drie keer een grafiek waar bij het hoofdvakgebied Rekenen twee keer een adaptieve toets is gebruikt. Kijk en beoordeel zelf. Ik hoop en verwacht, dat deze grafiek helpt om het gesprek met ouders en/of leerlingen op de juiste manier te voeren.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen? Mail mij dan even!

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.