Groepsoverdracht aan de hand van de groepskaart

Bijna is het zo ver: je gaat je groep loslaten en overdragen aan een collega, die met net zoveel liefde en passie onderwijs zal gaan geven aan ‘jouw’ leerlingen. Hoe benut je, ook op dit moment van het schooljaar, hierbij de groepskaart en al bestaande notities?

Wat een bijzonder onderwijskundig jaar ligt er achter ons. Wie had er kunnen bedenken dat je de kinderen die dit jaar aan je werden toevertrouwd vooral van achter je computerscherm zou leren kennen? Gelukkig mochten we de laatste maanden ons vak weer oppakken en met de individuele kinderen en de groep als geheel aan de slag gaan. Nu komt de tijd alweer dichterbij waarin je de groep moeten gaan loslaten en gaan overdragen aan een collega. 

Wat deel je in de overdracht?

Je wil jouw collega natuurlijk vertellen wat je gedurende het jaar hebt ontdekt. Wat werkt voor deze groep en wat werkt niet? Wat moet je weten van die stoere jongen waar het thuis niet altijd soepel loopt en over de medische situatie van dat meisje om er echt voor te zorgen dat ook zij volledig mee kan blijven doen dit jaar? Natuurlijk vertel je over de afspraken die gemaakt zijn met de begeleider van het stille meerbegaafde meisje en…. 

En dus… Zit je de komende avonden op je werkkamer om de overdracht in orde te maken? Of benut je wat er allemaal al in beeld is gebracht dit jaar en de jaren hiervoor? Door (ook) hiervoor de groepskaart van ParnasSys te gebruiken is beide mogelijk. Met het overzicht op de groepskaart, bespreek je (zonder vooraf opnieuw iets op te moeten schrijven(!)) zowel de zaken die je dit jaar hebt ontdekt, als belangrijke informatie die de kleuterleerkracht al enkele jaren geleden heeft opgeschreven en die nog steeds relevant is. 

De actuele informatie staat zowel op groeps- als leerlingniveau in dit dynamische overzicht bij elkaar, waardoor je het overdrachtsgesprek kan voeren zonder extra voorbereidingen. 

Tips voor snelle succeservaringen 

  • Staan de algemene instellingen op je school goed? Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de beheerder de ‘oude niet-methode toetsen’ heeft uitgevinkt.
  • Heeft de beheerder de instellingen (onder beheer) zo ingesteld dat je alleen de door jouw gewenste methodetoetsen en/of notities ziet?
  • Weet je hoe je als leerkracht de filters slim toepast? 

Zelf kies ik voor bovenstaande weergave van filtering. Door 1 vakgebied per keer te bespreken (in dit voorbeeld ‘Rekenen en wiskunde’ ) blijft de groepskaart overzichtelijk.

Vervolgens kies ik de ‘taal’ waarin de uitslag van de niet-methodetoetsen kan aflezen. Door ook de recente methodetoetsen te tonen ontstaat er al een mooi beeld van harde data, waarbij de Zien!-gebruiker ook direct de sociaal-emotionele gegevens in beeld krijgt. 

Een groep is echter natuurlijk veel meer dan de ‘harde’ gegevens. Door het filter van de notities op ‘alle schooljaren’ in te stellen ontstaat een prachtig beeld, waarmee jouw opvolger de groep goed kan leren begrijpen en net zo’n goede leerkracht voor jouw leerlingen kan zijn. 

Een paar voorbeelden 

Raymond heb ik dit jaar goed leren kennen. Een leerling die het geweldig naar zijn zin heeft bij mij in de groep (WB) en hoog betrokken (BT) is bij mijn lessen. En toch, zowel de Cito-scores als de reguliere toetsen worden door Raymond ‘niet foutloos’ gemaakt. Als mijn opvolger alleen naar Cito of de methodetoetsen kijkt zal het hem snel helder worden: extra ondersteuning nodig!

Misschien komt de vraag op: Kan deze leerling wel naar het volgende jaar? Door ook de notities te bespreken wordt helder waar de schoen wringt. De faalangst van Raymond zit hem in de weg om de toetsen goed te maken en natuurlijk geef je tijdens het overdrachtsgesprek graag voorbeelden van jouw strategieën door om Raymond verder te helpen, die benoemd staan in de notitie ‘onderwijsbehoeften’.

Of neem Dilara: Wanneer je naar haar toetsen kijkt is er geen vuiltje aan de lucht. Zowel bij Cito als de methodetoetsen scoort ze ver boven de landelijke en schoolbreed afgesproken normen. En toch… Gaat het wel goed? Dilara heeft het echt niet naar haar zin (WB) op school en als ik eerlijk ben is het niveau van betrokkenheid (BT) erg laag bij mijn lessen. Gelukkig heb ik kortgeleden met ouders, intern begeleider en ondersteuner van het samenwerkingsverband in beeld gebracht wat Dilara het komende jaar kan gaan helpen. Natuurlijk spreek ik deze onderwijsbehoeften met mijn opvolger door! 

Pauls situatie is weer anders. Wij wisten op het moment dat wij Paul als peuter inschreven al dat hij doof is aan zijn linkeroor. Lastig, maar voor ons geen belemmering om het onderwijs passend te maken. Wel wil ik tijdens de overdracht aan mijn opvolger voordoen hoe de ringleiding werkt, zodat ook Paul alles goed kan volgen op de eerste schooldag. 

De groepskaart actueel houden en benutten bij besprekingen 

Tijdens het schooljaar benut ik zo het overzicht dat de groepskaart mij geeft om zelf mijn groep steeds beter te begrijpen en mijn afwegingen te maken voor de komende periode. Tijdens de reguliere besprekingen met mijn duocollega benut ik de groepskaart om de wekelijkse overdracht te regelen en tijdens besprekingen met de intern begeleider om de organisatie van interne ondersteuning te regelen. En ook op mijn laatste gesprek over mijn groep, de groepsoverdracht naar mijn volgende collega, pak ik dit overzicht er weer bij. Ik bespreek wat ik heb ontdekt en heb aangevuld, maar ook wat de kleuterleerkracht al wist. Zo heb ik minder administratieve belasting en het jaar door zelf veel overzicht! 

Meer weten?

Hopelijk heb je hier wat aan. Heb je nog een vraag of een opmerking over je groepsoverdracht of ben je benieuwd hoe wij je kunnen helpen? Neem dan contact met me op!

Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.