“Met deze extra tijd en kennis verbeter je vandaag het onderwijs van morgen”

Focus PO META en ParnasSys

ParnasSys en Focus Onderwijs zien het dagelijks: bestuurders die dolgraag willen werken aan beter onderwijs op hun scholen, maar veel tijd kwijt zijn aan het verzamelen en inzichtelijk maken van informatie. Met Focus PO META gaat dit veranderen. Robin Heijman (ParnasSys) en Wijnand Gijzen (Focus Onderwijs) leggen uit hoe.


Jouw kracht als bestuurder

Als bestuurder of kwaliteitscoördinator wil je het verschil maken voor je scholen. Met goed zicht op de onderwijsresultaten van iedere school en betrouwbare prognoses voor de komende jaren. En door diepgaande gesprekken te voeren met scholen, waarin je samen inzoomt op wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Zodat je samen planmatig werkt aan ambities die passen bij de school en leerlingen. En nog belangrijker: beleid formuleert dat echt effect heeft in de klas.

Echt van waarde zijn

“In de praktijk zien we echter dat men op bestuursniveau veel tijd kwijt is aan het verzamelen en duiden van onderwijsresultaten”, zegt Wijnand Gijzen. “Vooral wanneer hun scholen gebruikmaken van verschillende toetsaanbieders. Iedere toetsaanbieder gebruikt een eigen vaardigheidsschaal, waardoor het berekenen en vergelijken van resultaten tijdrovend en foutgevoelig wordt. Dat is zonde. Wij vinden dat bestuurders meer tijd moeten hebben voor waar ze écht van waarde zijn: aan tafel, naast schoolleiders. Om hen met inhoudelijke gesprekken te helpen het onderwijs voor hun leerlingen nog beter te maken.”

Focus PO META

Om die ambitie te realiseren slaan Focus Onderwijs en ParnasSys de handen ineen. ParnasSys-gebruikers kunnen nu gebruikmaken van Focus PO META. “Met Focus PO META komen onderwijsresultaten van al je scholen automatisch samen in één duidelijk overzicht. Bij elkaar, in dezelfde taal”, zegt Robin Heijman. “Zo zie je in één oogopslag welke scholen op koers liggen voor de vakgebieden rekenen, lezen en taalverzorging en bij welke scholen bijsturing nodig is. De onderwijsresultaten worden niet alleen vergeleken met de signaleringswaarden, maar ook met de schoolweging en de eigen ambities. Zonder dat je zelf hoeft te rekenen.”

Voorspel de toekomst

Het gaat echter verder. Focus PO META geeft je niet alleen zicht op de huidige resultaten, maar ook op de resultaten in de toekomst. Robin Heijman: “Het rekenmodel voorspelt op basis van toetsresultaten uit groep 6 hoe deze groep gaat scoren op de referentieniveaus in groep 8. Deze prognose zie je ook eenvoudig terug in Ultimview. Dit is enorm waardevol. Hierdoor weet je precies waar je nu staat én waar je heen gaat. Zo kun je op tijd risico’s inschatten en bijsturen wanneer het ook echt verschil maakt. Je loopt nooit meer achter de feiten aan.”

Van inzicht naar actie

Met Focus PO META richt je je als bestuurder dus op het vormgeven van het onderwijs van de toekomst. Robin Heijman: “Dat versterken we verder door de integratie met Schoolkwaliteit van ParnasSys. Je kunt daardoor de stuurinformatie uit Focus PO META direct gebruiken in je rapportages en plannen. Dit helpt je om ambitieuze, maar vooral realistische doelen te stellen. Doordat je namelijk goed zicht hebt op de ontwikkeling van de leerlingen kun je gericht bijsturen waar dat nodig is. Zie je bijvoorbeeld een dalende trend op een vakgebied? Dan kan je acties formuleren om je doelen wél te behalen. Vervolgens kun je de voortgang hiervan cyclisch volgen.”

Kennis en kunde benutten

Om het onderwijs verder te versterken, moeten we de kennis en kunde van iedere onderwijsprofessional benutten. “Door deze samenwerking zetten we daarin een belangrijke stap”, zegt Wijnand Gijzen. “Bestuurders en kwaliteitscoördinatoren zijn nu vrij van (onnodig) administratief werk én beschikken over alle inzichten die ze nodig hebben. Zo gebruiken zij hun tijd en energie om plannen te bedenken die werken, scholen van elkaar te laten leren of ondersteuning te bieden waar dat nodig is. Met deze extra tijd en kennis verbeter je vandaag het onderwijs van morgen. Dat is waar we het samen voor doen.”