“We maken privacy gewoon iets van de dagelijkse schoolpraktijk”

Door

Privacy op School is kennispartner van ParnasSys. Waarom doen zij mee? En wat willen ze als kennispartner op het Kennisplein van ParnasSys betekenen voor scholen? Directeur bedrijfsvoering Henk van de Hoef legt het uit.

Hoi Henk, kun je allereerst iets vertellen over Privacy op School?

“Privacy op School ontstond in 2018, nét voor de invoering van de AVG. We zagen veel vragen rondom gegevensbeveiliging en privacy op het onderwijs afkomen, wat voor grote uitdagingen zou zorgen. Met twee oud-leerkrachten aan het roer en een team vol met juridische en technologische kennis, helpen we nu meer dan 2000 scholen om gegevensbescherming in hun onderwijs te borgen. Op een laagdrempelige manier, die past bij de dagelijkse onderwijspraktijk.”

Waarom doen jullie mee met het Kennisplein?

“De uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) worden steeds complexer. IT-systemen als ParnasSys spelen een grote rol in het onderwijs, Artificial Intelligence vindt zijn weg naar de klas en zogenaamde ‘phishers’ worden steeds slimmer. Tegelijkertijd moet je als school in 2027 voldoen aan het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs. Dat is een enorme uitdaging voor scholen. Wij willen hen helpen om die uitdaging te volbrengen. Niet door langs de zijlijn te roepen hoe het moet, maar door uitdagingen en normen te vertalen naar begrijpelijke, hapklare brokken. Zo leren we scholen écht veilig werken met ParnasSys. En daarmee een grote stap te zetten naar een veiliger leer- en werkomgeving op school.”

Wat voor trainingen kunnen scholen van jullie verwachten?

“We geven persoonlijke trainingen, die voornamelijk zijn gericht op medewerkers die te maken krijgen met het delen van informatie uit ParnasSys. In het bijzonder IB’ers, administratief medewerkers en schoolleiders. Daarin geven we juridische en theoretische scholing, aan de hand van concrete casussen uit de praktijk. Wat doe je wanneer een ouder van een zorgleerling in het dossier wil kijken? Wat mag je doen als een instantie als Veilig Thuis vraagt om vertrouwelijke informatie? Door dichtbij de praktijk te blijven doen we meer dan kennisdelen: we creëren gedragsverandering.”

Wat maakt jullie aanpak uniek?

“Doordat we zelf uit het onderwijs komen kennen we de dagelijkse praktijk en spreken we de taal van de school. We snappen tegen welke vragen je aanloopt en welke situaties elke dag kunnen ontstaan. Dat maakt onze trainingen herkenbaar en direct toepasbaar. Je leert niet alleen het belang van wetgeving en hoe deze in elkaar zit. Je weet ook hoe je omgaat met YouTube in de klas, je klas verantwoord overdraagt aan een vervanger of hoe je op een  goede manier twee factorauthenticatie (2FA) invoert op je school. Zo brengen we balans tussen veiligheid en werkbaarheid.”

Wat willen jullie bereiken met het Kennisplein?

“We willen scholen natuurlijk inspireren om een veilige leer- en werkomgeving te creëren. Maar onze ambitie gaat verder. De strenge privacywetgeving in Nederland en Europa voelt soms misschien beklemmend en ingewikkeld, maar we mogen als burgers blij zijn dat er zo zorgvuldig met gegevens van ons en onze kinderen wordt omgegaan. Door de waarde van deze wetgeving te laten zien hopen we dat dit belangrijke thema meer omarmd wordt, zowel in het onderwijs als in de gehele maatschappij.”