Het nieuwe ontwikkelingsperspectief
van ParnasSys

Met het nieuwe OPP wordt het opstellen en actueel houden van het ontwikkelingsperspectief kinderspel.

Bestel direct

Dé standaard voor een sterk onderbouwd OPP

 

Met het nieuwe ontwikkelingsperspectief van ParnasSys ontwikkel je via een helder invulmodel een sterk onderbouwd OPP. 

Het systeem neemt je aan de hand mee, zodat jij met zo min mogelijk administratieve lasten de juiste ondersteuning aan de leerling kunt bieden.

Door de handige koppelingen met andere onderdelen in ParnasSys, beschik je direct over dé informatie die je nodig hebt tijdens het verantwoorden, handelen en evalueren.

 

Stapsgewijs aan de slag

Verantwoorden

In het verantwoordingsdeel breng je het ontwikkelingsprofiel en uitstroomperspectief van de leerling sterk onderbouwd en transparant in kaart. Gegevens die al zijn vastgelegd in ParnasSys, zoals IQ-toetsen en niet-methodetoetsresultaten, brengt ParnasSys automatisch in beeld.

Handelen

Het handelingsdeel geeft jou het steuntje in de rug om snel en eenvoudig tot een concreet plan voor de leerling te komen. Naast gegevens uit een voorgaande evaluatie zijn ook het instroomprofiel, de ondersteuningsbehoeften en de stimulerende- en belemmerende factoren direct inzichtelijk.

Evalueren

Het evaluatiedeel toont automatisch welke doelen - met de daarbij behorende aanpak - je aan het begin van de periode gesteld hebt. Deze opzet stelt jou in staat om eenvoudig per onderdeel te beoordelen of de gestelde doelen zijn behaald en of de geplande ondersteuning het beoogde effect heeft gehad.

Margot vertelt

Heb jij al kennis gemaakt met het nieuwe OPP van ParnasSys? Margot neemt je in deze video mee in de vijf voordelen voor zowel regulier als gespecialiseerd onderwijs.
Wat mag je van het nieuwe OPP verwachten?

  • Flexibel in te richten voor gespecialiseerd en regulier onderwijs
  • Sterk onderbouwd, met het Landelijk Doelgroepenmodel als basis
  • Praktisch invulmodel; je vult alleen in wat nodig is
  • Tijdbesparende koppelingen met andere onderdelen van ParnasSys
  • Dé standaard voor het uitwisselen en beoordelen van dossiers tussen scholen onderling en het samenwerkingsverbandWebinars

Een eerste indruk

Tijdens de gratis productvoorstelling krijg je een goede eerste indruk van het OPP van ParnasSys. Je wordt meegenomen in de opbouw van het OPP en ontdekt de verschillende mogelijkheden die de functionaliteit je biedt.

Wil je weten hoe je het OPP inricht? Kies dan voor het inhoudelijke webinar.

Ik wil een eerste indruk

 

Ontdek alle mogelijkheden

Tijdens dit (betaalde) inhoudelijke webinar - verzorgd door onze partner Gouwe Academie - leer je alle functionaliteiten van het OPP van ParnasSys kennen. Je wordt onder andere meegenomen in het Landelijk Doelgroepenmodel én krijgt tips over hoe jij je team mee kunt nemen in het maken van een concreet OPP.


Ik wil alle mogelijkheden ontdekken

 

Bestellen

€ 0,75

per leerling per jaar