Het nieuwe ontwikkelingsperspectief
van ParnasSys

Met het nieuwe OPP wordt het opstellen en actueel houden van het ontwikkelingsperspectief kinderspel.

Bestel direct

Dé standaard voor een sterk onderbouwd OPP

 

Met het nieuwe ontwikkelingsperspectief van ParnasSys ontwikkel je via een helder invulmodel een sterk onderbouwd OPP. 

Het systeem neemt je aan de hand mee, zodat jij met zo min mogelijk administratieve lasten de juiste ondersteuning aan de leerling kunt bieden.

Door de handige koppelingen met andere onderdelen in ParnasSys, beschik je direct over dé informatie die je nodig hebt tijdens het verantwoorden, handelen en evalueren.

 

Stapsgewijs aan de slag

Verantwoorden

In het verantwoordingsdeel breng je het ontwikkelingsprofiel en uitstroomperspectief van de leerling sterk onderbouwd en transparant in kaart. Gegevens die al zijn vastgelegd in ParnasSys, zoals IQ-toetsen en niet-methodetoetsresultaten, brengt ParnasSys automatisch in beeld.

Handelen

Het handelingsdeel geeft jou het steuntje in de rug om snel en eenvoudig tot een concreet plan voor de leerling te komen. Naast gegevens uit een voorgaande evaluatie zijn ook het instroomprofiel, de ondersteuningsbehoeften en de stimulerende- en belemmerende factoren direct inzichtelijk.

Evalueren

Het evaluatiedeel toont automatisch welke doelen - met de daarbij behorende aanpak - je aan het begin van de periode gesteld hebt. Deze opzet stelt jou in staat om eenvoudig per onderdeel te beoordelen of de gestelde doelen zijn behaald en of de geplande ondersteuning het beoogde effect heeft gehad.

Margot vertelt

Heb jij al kennis gemaakt met het nieuwe OPP van ParnasSys? Margot neemt je in deze video mee in de vijf voordelen voor zowel regulier als gespecialiseerd onderwijs.




Wat mag je van het nieuwe OPP verwachten?

  • Flexibel in te richten voor gespecialiseerd en regulier onderwijs
  • Sterk onderbouwd, met het Landelijk Doelgroepenmodel als basis
  • Praktisch invulmodel; je vult alleen in wat nodig is
  • Tijdbesparende koppelingen met andere onderdelen van ParnasSys
  • Dé standaard voor het uitwisselen en beoordelen van dossiers tussen scholen onderling en het samenwerkingsverband

Het OPP blijven gebruiken?

Tot eind kalenderjaar 2022 heb jij, als ParnasSys-gebruiker, het nieuwe OPP gratis tot je beschikking.

Wil je - met ingang van januari 2023 - het OPP blijven gebruiken? Vul dan onderaan de pagina het formulier in.

Academie van ParnasSys

Behoefte aan meer ondersteuning? De Academie van ParnasSys biedt webinars en scholing aan voor zowel het regulier als gespecialiseerd onderwijs.

Je leert meer over het Landelijk Doelgroepenmodel en krijgt tips, waarmee jij in een handomdraai een goed onderbouwd OPP opzet.





Bestellen

Tot eind kalenderjaar 2022 heb je de mogelijkheid om het OPP kosteloos te gebruiken. Vanaf 1 januari 2023 is de prijs voor het OPP van ParnasSys:

€ 0,75

per leerling per jaar