ParnasSys

ParnasSys voor (voortgezet) speciaal onderwijs

ParnasSys is er voor elke onderwijsvorm. Dus ook voor het (voortgezet) speciaal onderwijs bieden wij een leerlingvolg- en leerlingadministratiesysteem.

Het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem waar je op vertrouwt

  • Vind met een paar klikken alles wat je zoekt
  • Koppel eenvoudig met Somtoday voor het volgen van vso-leerlingen
  • Krijg met de groepskaart direct inzicht in de ontwikkeling van een groep
  • Maak snel en eenvoudig een digitaal rapport met de resultaten uit het LVS
  • Gebruik ParnasSys als vertrekpunt voor onderwijs op maat

Zo helpt ParnasSys jou in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Flexibel inrichten van groepen

ParnasSys kent groepen en sublesgroepen. Je kunt hierdoor binnen ParnasSys werken met stamgroepen en niveaugroepen, zodat groepsdoorbrekend werken goed wordt ondersteund.

Tijdelijke plaatsing

Daarnaast biedt ParnasSys aan scholen in het (v)so de mogelijkheid om leerlingen tijdelijk te plaatsen. Ze worden dan niet meegenomen in de uitwisseling met BRON, komen dus ook niet in tellingen terecht, maar worden wel gewoon in ParnasSys geregistreerd en gevolgd.

Altijd in ontwikkeling

Er zijn steeds meer (v)so-scholen die met ParnasSys werken. Daardoor staan wij goed in contact met de doelgroep om aan te sluiten bij ontwikkelingen en wensen in het speciaal onderwijs. Op die manier is bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectief en de module leerlijnen ontstaan.

Leerlijnen speciaal onderwijs

ParnasSys heeft samen met een tiental verschillende scholen in het speciaal onderwijs een module leerlijnen ontwikkeld. Met deze module is het mogelijk om het werken met leerlijnen digitaal te plannen en te registreren. De bibliotheek Leerlijnen (voortgezet) speciaal onderwijs is standaard gevuld met o.a. de leerlijnen van CED en SLO.

Wil je meer informatie?

Het laatste nieuws van ParnasSys