Bestellen DULT-koppeling

Voor je verder gaat met de aanvraag, willen we je op de hoogte stellen van het volgende. Op termijn wordt de DULT-koppeling vervangen door de UWLR-koppeling. De DULT-koppeling is dus een tijdelijke oplossing om geen dubbele toetsadministratie bij te hoeven houden.

Door de betrokkenheid van diverse partijen en de afhankelijkheden die dit met zich meebrengt, kunnen we over de termijn waarop dit gaat plaatsvinden helaas nog niks concreets zeggen. Zodra Cito en ParnasSys overgaan op de UWLR-koppeling, zullen wij naar onze klanten communiceren wat dit exact betekent en zullen we uiteraard ook duidelijkheid geven over de mogelijkheden en kosten.

Wanneer je besluit om verder te gaan met de aanvraag van de DULT-koppeling, verzoeken wij je de volgende velden in te vullen.