Kindbegrip van ParnasSys

Kindbegrip | hét systeem voor sociaal-emotioneel leren

Monitor sociale veiligheid (MSV)

Met Kindbegrip monitor je gemakkelijk de sociale veiligheid op school en wissel je de verzamelde gegevens uit met de onderwijsinspectie. Dit helpt je om eenvoudig aan je Zorgplicht sociale veiligheid te voldoen.

Leerlingen in de klas

Sociale veiligheid op school

Monitor sociale veiligheid met Kindbegrip

Van scholen wordt verwacht dat zij – naast het uitvoeren van beleid – jaarlijks het welbevinden en de veiligheidsbeleving van de leerling monitoren. De MSV-leerlingvragenlijst van Kindbegrip helpt je hierbij!

Zet de vragenlijst uit bij de leerlingen, wissel de resultaten uit met de onderwijsinspectie en gebruik de inzichten voor beleidsvorming dat bijdraagt aan een prettige en veilige omgeving op school.

De MSV-leerlingvragenlijst is geschikt voor leerlingen in groep 7 en 8 en kan eventueel al in groep 6 worden gebruikt.

De monitor sociale veiligheid in beeld

Leerlingvragenlijst

Monitor sociale veiligheid - leerlingvragenlijst

In een persoonlijke digitale omgeving gaan leerlingen aan de slag met 28 vragen over het welbevinden, het ervaren van de sociale veiligheid en de aantasting van de sociale veiligheid. Antwoorden worden gegeven met behulp van een vierpuntsschaal en het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Resultaten

Monitor sociale veiligheid - Resultaten - Kindbegrip

De verschillende overzichten geven je in één oogopslag inzicht in wat extra aandacht behoeft, zodat je een prettige en veilige schoolomgeving kunt borgen. Het is aan de school of de leerkracht ook de specifieke antwoorden van individuele leerlingen mag inzien, of dat alleen de vertrouwenspersoon hier toegang toe heeft.

Uitwisseling Onderwijsinspectie

De MSV-leerlingvragenlijst voldoet aan de wettelijke eisen voor de monitoring sociale veiligheid en is een erkend instrument bij de onderwijsinspectie.

Het gemak van Kindbegrip

Instructievideo

Kindbegrip instructievideo

Vaak start de les met een klassikale instructie. Met de instructievideo van Kindbegrip bereid je leerlingen eenvoudig voor op het invullen van de vragenlijst. Leerlingen weten wat ze kunnen verwachten en gaan gemakkelijk van start!

Eenvoudig inloggen

Eenvoudig inloggen leerlingvragenlijst MSV

Na het selecteren van de leerling(en) komt er voor iedere leerling een unieke code beschikbaar. De leerling gaat naar kindvraag.nl of scant de QR-code en kan direct van start.

Ondersteuning tijdens het invullen

Leerlingvragenlijst Kindbegrip - ondersteuning bij invullen

Tijdens het beantwoorden van de vragen wordt de leerling ondersteund door duidelijke visualisatie van de antwoordmogelijkheden. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden een vraag voor te laten lezen met behulp van audio-ondersteuning.

Geïnteresseerd in Kindbegrip?

ParnasSys klas