Kindbegrip van ParnasSys

Kindbegrip | hét systeem voor sociaal-emotioneel leren

Monitor sociale veiligheid (MSV)

Met Kindbegrip monitor je gemakkelijk de sociale veiligheid op school en wissel je de verzamelde gegevens uit met de onderwijsinspectie. Dit helpt je om eenvoudig aan je Zorgplicht sociale veiligheid te voldoen.

Informatiepakket aanvragen
Leerlingen in de klas
Monitor sociale veiligheid met Kindbegrip

Sociale veiligheid op school

Elke leerkracht kent de kracht van kleine gebaren. Een compliment precies op het juiste moment. Of bemoedigende woorden als het even iets minder gaat. Deze mooie momenten beïnvloeden de sociale veiligheid op school positief.

Maar wat is sociale veiligheid? En hoe zorg je dat je geen signalen mist? Een school is veilig als leerlingen zich op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied goed voelen en niemand anders dit verstoort. Met MSV beantwoorden leerlingen vragen over het welbevinden, het ervaren van de sociale veiligheid en de aantasting van de sociale veiligheid. Deze persoonlijke informatie geeft je input voor het creëren van een veilige omgeving voor iedereen!

MSV in de praktijk

Wil je ook weten welke leerlingen school als een veilige haven zien?  En wie dit – soms in het geheim – anders ervaart? Van scholen wordt verwacht dat zij – naast het uitvoeren van beleid – jaarlijks het welbevinden en de veiligheidsbeleving van de leerling monitoren. De MSV-leerlingvragenlijst van Kindbegrip helpt je hierbij!

Zet de vragenlijst uit bij de leerlingen, wissel de resultaten uiterlijk voor 1 juli uit met de onderwijsinspectie en gebruik de inzichten voor beleidsvorming die bijdraagt aan een prettige en veilige omgeving op school.

De MSV-leerlingvragenlijst is geschikt voor leerlingen in groep 7 en 8 en kan eventueel al in groep 6 worden gebruikt.

Kindbegrip instructievideo

Klassikale voorbereiding

Bereid de leerlingen voor op het invullen van de vragenlijst. De instructievideo voor de leerlingen helpt de leerkracht om het gesprek aan te gaan over de afname. Zo voelen ze zich veilig om de vragenlijst eerlijk in te vullen.

MSV in beeld

Leerlingvragenlijst

Kindbegrip MSV leerlingvragenlijst

In een persoonlijke digitale omgeving gaan leerlingen aan de slag met 28 vragen over het welbevinden, het ervaren van de sociale veiligheid en de aantasting van de sociale veiligheid. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Voor de afname krijgt elke leerling een unieke code, waarmee ze inloggen in de persoonlijke digitale omgeving en kunnen ze direct van start.

Resultaten

Kindbegrip MSV - Resultaten

Nadat de leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld zijn de resultaten beschikbaar. De verschillende overzichten geven je in één oogopslag inzicht in wat extra aandacht nodig heeft. Het is aan de school of de leerkracht ook de specifieke antwoorden van individuele leerlingen mag inzien, of dat alleen de vertrouwenspersoon hier toegang toe heeft.

Uitwisseling met onderwijsinspectie

Kindbegrip MSV - uitwisseling met de inspectie

De MSV-leerlingvragenlijst voldoet aan de wettelijke eisen voor de monitoring sociale veiligheid en is een erkend instrument bij de onderwijsinspectie.

Met MSV voldoe je gemakkelijk aan de zorgplicht sociale veiligheid. Zijn alle afnames afgerond en klaar om uitgewisseld te worden? Beantwoord dan een tweetal vragen en geef toestemming voor het automatisch delen van de gegevens met de Onderwijsinspectie voor 1 juli.

Praktische informatie

Informatiepakket

Vraag hieronder vrijblijvend het informatiepakket aan.

Kindbegrip productpagina

Wil je meer weten over Kindbegrip? Ga naar de productpagina.