Kindbegrip van ParnasSys

Kindbegrip | hét systeem voor sociaal-emotioneel leren

Sociaal-emotioneel leren (SEL)

Leg het fundament voor gelukkig leren en ontwikkelen met onze gestructureerde aanpak voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ontdek sociaal-emotioneel leren (SEL) binnen Kindbegrip.

Informatiepakket aanvragen
Leerlingen in de klas
Sociaal-emotioneel leren - kindbegrip

De SEL-theorie als basis

Iedere leerling heeft zijn unieke eigenschappen: de een is een bemiddelaar die gemakkelijk problemen oplost, terwijl de ander goed in contact staat met haar emoties. De sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt bij iedereen anders. SEL geeft je een wetenschappelijk onderbouwd theoretisch kader om te werken aan  de sociaal-emotionele ontwikkeling. De theorie geeft je handvatten om zicht en grip te krijgen  op hoe de leerlingen ervoor staan op het gebied van:

  • emotionele competenties (zelfbesef, zelfmanagement)
  • sociale competenties (besef van de ander, relaties hanteren)
  • morele competentie (keuzes maken)
Drie fasen van Kindbegrip, signaleren, analyseren en handelen

Sociaal-emotioneel leren in de praktijk

SEL stelt je in staat om te bepalen welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en hoe je die kunt bieden. De planmatige aanpak helpt je van begin tot eind in de optimale ondersteuning voor de leerlingen. Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

  1. Signaleren: gebruik de leerkrachtobservatielijst (leerjaar 1 t/m 8) en de leerlingvragenlijst (leerjaar 5 t/m 8) voor inzicht in de sociale, emotionele en morele competenties van de leerlingen.
  2. Analyseren: aan de hand van het groepsoverzicht (of de groepskaart) bepaal je snel en eenvoudig voor welke leerling jij aanvullende gegevens gaat verzamelen en voor welke leerling dit niet nodig is. Kindbegrip biedt analyse vormen aan.
  3. Handelen: met de handelingssuggesties van Dr. Kees van Overveld krijg je het steuntje in de rug om efficiënt en effectief een handelingsplan op te stellen voor de leerlingen die dat écht nodig hebben.

SEL in beeld

Leerkrachtobservatielijst

Kindbegrip_SEL- leerlingobservatielijsten

Start je afname voor de gehele groep of een selectie leerlingen. Vertaal je observaties naar een vijfpuntsschaal. Laat de leerling het gedrag amper zien? Of zie je dit gedrag vrijwel altijd?

Leerlingvragenlijst

Kindbegrip_SEL leerlingvragenlijst

In een persoonlijke digitale omgeving gaan de leerlingen aan de slag met 26 stellingen voor inzicht in de sociale, emotionele en morele competenties van de leerlingen.

Verdiep je in de stellingen en bereidt de leerlingen voor op het afnamemoment.

Resultaten 

Kindbegrip_SEL_groepsoverzicht

Bekijk de resultaten van de leerkrachtobservatielijst en leerlingvragenlijst in het groepsoverzicht. Welke opvallendheden zie je op groepsniveau? En hoe verhouden de resultaten van de leerkracht en de leerling zich tot elkaar? Mooie vragen om jezelf te stellen als leerkracht, ib’er of zelfs in dialoog met elkaar.

Zoek je extra verdieping? Bekijk dan de video’s, waarin Kees van Overveld, medeontwikkelaar en dé expert op het gebied van sociaal-emotioneel leren, je meeneemt in de in de wereld van Kindbegrip.

Video Kees van Overveld over de SEL-theorie

De SEL-theorie als basis

Wil je alles weten over de theoretische onderbouwing van SEL? Luister dan naar Kees.

Video werken met kindbegrip

Werken met Kindbegrip

Wil je weten hoe je planmatig kan werken met Kindbegrip? Kees vertelt je meer.

Informatiepakket

Vraag hieronder vrijblijvend het informatiepakket aan.

Kindbegrip productpagina

Wil je meer weten over Kindbegrip? Ga naar de productpagina.