Leerlijnen van ParnasSys

Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind

Volg en plan de ontwikkeling van het jonge kind

Een pakket voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind. Voor een pedagogisch medewerker of leerkracht is het zinvol om een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en eventueel het onderwijs te plannen. Het pakket Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind helpt je daarbij.

Leerling aan het werk - toets - parnassys
Voorbeeld Leerlijn jonge kind

Leerlijnen jonge kind biedt de leerkracht concrete leerlijnen met meetbare doelen waarbinnen de school de ontwikkeling van het jonge kind aan de hand van doelen volgt. Dagelijkse observaties worden op structurele momenten ingevoerd in het systeem waardoor de huidige ontwikkeling zichtbaar wordt. De doelen zijn ingedeeld in halve leerjaren, waardoor altijd inzichtelijk is hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van zichzelf en leeftijdgenoten.