Leerlijnen van ParnasSys

Leerlijnen van ParnasSys

Leerlijnen speciaal onderwijs

Leerling aan het werk - toets - parnassys

In het speciaal onderwijs worden vaak leerlijnen gebruikt als uitbreiding naast of in plaats van methoden. Leerlijnen ondersteunen de leerkracht, de ib’er en de directie bij planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Leerkrachten krijgen een goed overzicht op wat zij de leerling aan moeten bieden. In een oogopslag ziet de leerkracht hoe de leerling of de groep zich ontwikkelt op basis van de verwachte uitstroomrichting.

Ieder leerlijnenpakket kan ingevoerd worden, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van al bestaande leerlijnenpakketten. In de bibliotheek zitten onder andere alle leerlijnenpakketten van CED en Regenboog.

Indien gewenst kunnen de leerroutes en bijbehorende streefniveaus van het landelijk doelgroepenmodel standaard worden ingesteld.

Voor meer informatie ga naar ParnasSys voor speciaal onderwijs.

 

Leerlijnen speciaal onderwijs - planscherm

Een voorbeerld van een planscherm: De donker gekleurde doelen geven aan waar de leerling zou moeten werken. Vooraf dient éénmalig de beginsituatie ingesteld te worden. Alle behaalde doelen worden als groen weergegeven. Meerdere leerjaren en leerroutes in één groep kan prima. Je ziet in één oogopslag welke leerlingen aan dezelfde doelen zouden moeten en kunnen werken.

Vanuit het planscherm kan aangevinkt worden welke leerlingen samen aan dezelfde doelen gaan werken.

Door vervolgens nog aan te geven hóe aan de doelen gewerkt gaat worden, maak je heel eenvoudig een plan. Zo’n plan kun je printen voor de hele groep én voor een individuele leerling. In het laatste geval wordt alleen díe informatie getoond, die betrekking heeft op de leerling.

Leerlijnen

Ga voor een totaaloverzicht van de beschikbare leerlijnenpakketten naar de productpagina Leerlijnen.

Meer informatie