Schooljaarovergang in Schoolkassa

Per 1 augustus gaat in ParnasSys het nieuwe schooljaar in. Vanaf dit moment worden ook de nieuwe groepen in Schoolkassa ingeladen. De groepen uit het vorige schooljaar kun je nu niet meer selecteren bij het aanmaken van een nieuwe betaalopdracht.

Mogelijk staan er na de schooljaarovergang nog betaalopdrachten open uit het vorige schooljaar.

In dit artikel lees je:

 • Wat er gebeurt met lopende betaalopdrachten uit het vorige schooljaar.
 • Hoe je deze betaalopdrachten kunt afronden:
  • Eén betaalopdracht afronden
  • Meerdere betaalopdrachten afronden
 • Hoe je eventueel openstaande bedragen alsnog kunt innen.
 • Wat er gebeurt met een uitgeschreven leerling/schoolverlater.

Lopende betaalopdrachten uit vorig schooljaar

Na de schooljaarovergang blijven de betaalopdrachten uit vorig schooljaar in Schoolkassa lopende opdrachten. 

 • Geplande herinneringen worden nog steeds verzonden.
 • Betaalverzoek blijft geldig voor ouders voor betaling via iDeal.
 • Via het betaalverzoek betalen in termijnen is niet meer mogelijk, omdat de deadline voor termijnbetalingen uiterlijk 31 juli van dat schooljaar is.

Betaalopdrachten vorig schooljaar afronden

Wil je de betaalopdrachten uit het vorige schooljaar niet door laten lopen? Dan kun je deze handmatig op afgerond zetten.

 • Alle leerlingen die in het blok nog niet gereageerd stonden, worden door deze actie in het blok Ontvangt geen herinneringen gezet.
 • Geplande herinneringen worden niet meer verzonden
 • Het betaalverzoek is nu niet meer geldig.

Je kun een betaalopdracht afronden of meerdere betaalopdrachten in één keer afronden. Wanneer het volledige bedrag is geïnd, wordt een betaalopdracht automatisch Afgerond. 

Afronden per betaalopdracht 

Waar

Schoolkassa > tab betaalopdrachten

Hoe

 1. Klik op de betreffende betaalopdracht op de drie puntjes (helemaal rechts)
 2. Kies betaalopdracht afronden

mceclip1.png


Meerdere betaalopdrachten afronden

Waar

Schoolkassa > tab betaalopdrachten

Hoe

 1. Klik op Opdrachten selecteren om af te ronden (onderaan de pagina)
 2. Zet een vinkje voor de betaalopdrachten die je wilt afronden
 3. Klik op betaalopdracht(en) afronden

Openstaande bedragen innen betaalopdrachten

Bij het aanmaken van betaalopdrachten is er een deadline ingesteld, hierdoor lopen de termijnen altijd binnen het schooljaar af. Een mislukte incasso of een stornering wordt doorberekend in de volgende termijnen. Hierdoor wordt in de meeste gevallen het totale bedrag geïnd vóór het schooljaar (of de gekozen deadline) afloopt.

Is er toch een restantbedrag dat nog open staat? Dan kun je voor het resterende bedrag een nieuw betaalverzoek versturen. Hierin zijn ook eventuele stornerings- en incassokosten opgenomen. 

Met de betaallink voor het restantbedrag kan alleen via iDeal (in één keer) betaald worden.

Waar

Betaalopdrachten > kies betreffende betaalopdracht

Hoe

 1. Klik de leerling aan uit het blok Lopend
 2. Kies onder Acties > Stuur betaalverzoek voor het restantbedrag.
 3. Kies of je het betaalverzoek via Parro, Email of SMS wilt versturen

Na het versturen zal je dit betaalverzoek ook terug zien bij de contactmomenten.

Uitgeschreven leerling /schoolverlater

Wanneer een leerling is uitgeschreven loopt de betaling door zoals boven beschreven.

Voor deze leerling zullen geplande herinneringen worden verstuurd en de betaallink blijft geldig, zolang de betaalopdracht niet is afgerond. Wil je dit niet, dan kan je de betaalopdracht afronden of voor een individuele leerling wil/kan niet betalen selecteren.

Een uitgeschreven leerling wordt in de betaalopdracht getoond met een U (uitgeschreven). Voor de uitgeschreven leerling kan geen nieuwe betaalopdracht worden aangemaakt.