Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind

Volg en plan de ontwikkeling van het jonge kind

Een pakket voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind. Voor een pedagogisch medewerker of leerkracht is het zinvol om een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en eventueel het onderwijs te plannen. Het pakket Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind helpt je daarbij.

Download hier de folder Leerlijnen 0-7 jaar PDF 6.96 MB

Hoe ziet een implementatietraject er uit?  

Leer- en ontwikkelingslijnen 4-7 jaar

Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van het systeem om kwalitatief goed onderwijs te realiseren.

Een scholingstraject is altijd maatwerk. Dit wordt aangepast aan de uitgangspunten en beginsituatie van de school. Meestal bestaat een traject uit een intake en drie dagdelen (team)scholing.

Voor uitgebreidere informatie download hier een bestand.

Je kunt ook het filmpje bekijken voor instructies over het overnemen van het leerlijnenpakket jonge kind in ParnasSys:

Bekijk video

Wil je meer informatie over de Leerlijnen Jonge Kind? Klik hier voor de data van (gratis) productvoorstellingen.

Leerlijnen groep 3

Voor meer informatie over het leerlijnenpakket 4-8 jaar (groep 1, 2 én 3), klik hier.

Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar

De ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0-4 jaar zijn beschikbaar in Konnect. Deze lijnen vormen een doorgaande lijn vormen met de leerlijnen voor 4-7-jarigen in ParnasSys. Via een koppeling kan het dossier digitaal worden doorgestuurd naar ParnasSys.

Meer informatie over de ontwikkelingslijnen in Konnect vind je op de website van Driestar onderwijsadvies.

PowerPointpresentatie Leerlijnen jonge kind PPTX 4.65 MB

Beoordeling observatie-instrumenten kleuters

Vanaf 1 augustus 2022 mogen CITO-toetsen bij kleuters niet meer afgenomen mogen. Om de ontwikkeling van kleuters te volgen, kunnen alleen nog observatie-instrumenten worden ingezet. Als school mag je zelf kiezen welk instrument je wilt gebruiken, waarbij je zult kiezen voor een instrument dat past bij jullie visie op kleuteronderwijs.

Het is mogelijk om een instrument te laten erkennen door het College voor Toetsen en Examens (CvTE), zodat de gebruiker zeker weet dat het instrument meet wat het beoogt te meten. Deze erkenning is echter geen voorwaarde. Ieder instrument mag door de school gebruikt worden als ze dat planmatig en doelgericht doen. De school dient te streven naar standaardisatie en objectief observeren.

Omdat we in 2022 de leerlijnen inhoudelijk gaan actualiseren zodat ze aansluiten op de nieuwste inzichten, en omdat het onderzoek dat gedaan moet worden als je een aanvraag doet voor erkenning veelomvattend is, hebben we besloten een eventueel onderzoek nog even uit te stellen. Als de nieuwe leerlijnen definitief zijn, nemen we opnieuw een besluit hierover.

In februari 2020 heeft de SLO een analyse gedaan en beschrijving gemaakt van de leerlijnen jonge kind, zoals die nu in ParnasSys zitten. Deze beschrijving kun je hier downloaden.

Downloads

Alle downloads bij Leerlijnen jonge kind, zoals de handleidingen, verwijzingen naar methoden en doelenlijsten zijn te vinden op Gouwe-Academie.nl

Hetty Berkhout

Onderwijsadviseur jonge kind

Gouwe Academie

Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Sluiten